Láska, sex a mezilidské vztahy jsou tématem nové inscenace Divadla Polárka. Dostala název Poprvé. Cílí na dospívající ze základních a středních škol, pro které se může stát doplňkem školní sexuální výchovy. „Od začátku jsme si kladli za cíl vytvořit divadelní inscenaci, ne přednášku, která do mladých diváků a divaček sype jednu poučenou informaci za druhou. Otevřeně s nimi komunikovat v otázkách, které se často stále zdají jako tabu,“ uvedl v tiskové zprávě režisér Štěpán Gajdoš. Premiéra bude v sobotu.

Nejsou tam vulgarity

„Snažíme se pojmenovávat věci jejich pravými názvy a vyhnout se všem ‚včeličkám a květinkám‘. Přesto ale inscenace není nijak explicitní ani vulgární a je pečlivě vytvořená s ohledem na věkovou kategorii 13+,“ doplnil režisér.

Na přípravě představení se podílela psycholožka

Na přípravě se podílela psycholožka a lektorka nevládní organizace Konsent Marcela Poláčková, spoluautorka knihy Děti to chtěj vědět taky. Organizace Konsent se zasazuje o zkvalitnění sexuální výchovy nejen ve školách. Správná sexuální výchova podle Poláčkové zahrnuje širokou škálu témat, jako jsou například tělesná autonomie a hranice, respekt, lidská rozmanitost, komunikace, identita, tělo a vztah k němu.

Sex nesmí být tabu

„Je důležité, aby tato témata nebyla tabu. Otevřená a respektující komunikace o tématech sexuální výchovy je klíčová pro budování zdravých vztahů – k sobě, ke svému tělu i ostatním, a to jak v dětství a dospívání, tak i v dospělosti,“ uvedla Poláčková.

Má to být prevence sexuálního násilí

„Na první sexuální zkušenosti se mladí lidé nyní vybavují převážně neověřenými informacemi z internetu. Nejvyšším cílem, který si můžeme klást, je prevence sexuálního násilí a traumat způsobených nevědomostí a strachem o těchto tématech komunikovat,“ doplnila dramaturgyně Karolina Ondrová.

Inscenace nabízí sérii modelových situací

Inscenace nabízí sérii modelových situací, které zobrazují komunikaci před prvním sexem. Při zkoušení se každý z 11 herců a hereček zaměřil na nějaké konkrétní podtéma, jako je například ochrana, přemrštěná očekávání, tabu nebo tlak okolí. Situace a dialogy jsou prokládány písněmi, které témata inscenace odlehčují, normalizují a snímají z nich stud.