Internet? Pro děti velmi nebezpečný!

Policie: Děti se stávají na sociálních sítích obětí agresorů.

  • Foto

    ilu, redakce

Děti jsou stále častější obětí deviantů nebo i pomstychtivých spolužáků na sociálních sítích, upozorňuje už po několikáté policie.“Právě v průběhu prázdnin, kdy mají děti více času pro tuto aktivitu, se setkáváme s případy, kdy děti ve větší míře zasílají své obnažené fotografie neznámým osobám. V současné době mají kolegové ze specializovaného pracoviště (Oddělení analytiky a kybernetické kriminality MŘ Brno) rozpracováno několik případů,“ uvedla v tiskové zprávě Zdeňka Procházková, policejní specialistka na kyberšikanu.

Zachycené případy mají víceméně stejný scénář. Nezletilé dítě zašle na požádání přes sociální sít svoji obnaženou fotografii (tzv. nudes), přichází požadavek na odvážnější fotku, kterou již většinou dítě zaslat nechce a v tento okamžik přichází vyhrožování ze strany pachatele s tím, že pokud dítě nezašle další fotku, zveřejní první fotografii na internetu a rozešle ji přátelům. „I když většinu podezřelých ustanovíme a obviníme z trestných činů vydírání, sexuální nátlak, šíření pornografie, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií aj., následky pro psychiku dětí bývají velké,“ dodala Procházková.

Na všechny tyto situace se policie snaží reagovat i díky preventivnímu projektu Bezpečně v kyberprostoru. Tento projekt je realizován ve spolupráci zejména s Jihomoravským krajem a dalšími institucemi. „Uskutečňujeme odborné semináře pro pedagogy, rodiče, děti a je tvořen stále další a další doprovodný materiál – webové stránky, komiksy, tiskoviny, soutěže. Nejnovějším materiálem je nyní vytvořena brožura v podobě pracovních listů pro žáky prvního stupně ZŠ, kde si děti mohou v průběhu celého roku vypracovávat úkoly zaměřené na problematiku kyberšikany,“ informuje Procházková.

 Velkou novinkou a zajímavostí je i nově vytvořená mobilní aplikace Pozor na triky. Volně stažitelná aplikace je ve formě hry, kdy si děti ověří své znalosti z oblasti internetu. Mohou si vyzkoušet odhalit rizikové maily či přílohy, odhadnout, jaké obrázky ve virtuálním světě je nebezpečné sdílet a mnoho dalšího. Výstup v podobě mobilní aplikace je ojedinělý a výjimečný způsob, jak se přiblížit dnešní mládeži a zároveň je hravou formou upozornit na rizika související s virtuálním světem.