Pro celé území města Brna: Zákaz čerpání vody z řek pro odběratele s platným povolením

Opatření obecné povahy bude platit od dnešního dne do odvolání.

  • Foto

    ilu, redakce

Tropické teploty, nebe bez mráčku a téměř ani kapka. Radost pro turisty, ale vrásky pro vodohospodáře. Situace opakující se v posledních letech stále častěji. Po mnoha letech se z důvodu nízkého stavu vody v brněnských tocích, odhodlal i Magistrát města Brna pro opatření obecné povahy, jímž se zakazuje všem odběratelům s platným povolením k odběru povrchových vod čerpat vodu právě z těchto toků. Informoval o tom mluvčí města Brna, Filip Poňuchálek. Ten dále upřesnil, že se toto opatření netýká obecného nakládání s povrchovými vodami, například když si zahrádkář nabere vodu do konve (nesmí ale užívat čerpadlo).

Opatření obecné povahy bude platit od dnešního dne do odvolání.