Desítky milionů půjdou v příštím roce do oprav brněnských škol

Peníze poslouží třeba na multifunkční hřiště při MŠ Kamechy, na rekonstrukci bazénu v ZŠ Arménská nebo na rekonstrukci střechy ZŠ Jana Babáka.

  • Foto

    redakce (MOŠ)

Vedení města Brna dotahuje návrh rozpočtu města Brna na příští rok. V rámci jeho sestavování oslovili radní i městské části, aby zjistili, kolik financí bude potřeba pro jednotlivá školská zařízení v daném území, a to ať už na rekonstrukce nebo nové projekty.

Nakonec se jim sešla celková částka, která činí 167 milionů korun. Dříve město dávalo na rekonstrukce škol desítky milionů. V posledních letech je to kolem 170 milionů a letos to bylo asi 200 milionů.  Radní ještě chtějí, aby přerozdělení peněz schválilo zastupitelstvo. „Po zkušenostech z uplynulých let, kdy měly městské části časový problém s realizací výběrových řízení na dodavatele a zhotovitele, je navrženo řešit poskytnutí transferů pro rok 2019 ještě v letošním roce, aby městské části získaly dostatečný časový prostor k uskutečnění výběrových řízení,“ přiblížil první náměstek primátora Petr Hladík. Ten dále dodal, že by se práce mohly bez problémů stihnout o letních prázdninách.

Peníze půjdou zejména na odstranění havarijního stavu budov, ale využijí se také na zlepšení podmínek dětí a žáků v základních i mateřských školách. Finanční prostředky budou městským částem poukázány až po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí.

Nejvyšší dotace investiční

- multifunkční hřiště při MŠ Kamechy II

(celkové náklady 48.500.000,- Kč; příspěvek města 10.000.000,- Kč)

- realizace větrání s rekuperací ZŠ Svážná

(30.000.000,- Kč; příspěvek města 10.000.000,- Kč)

- rekonstrukce školního bazénu v ZŠ Arménská

(20.000.000,- Kč; příspěvek města 10.000.000,- Kč)

- rekonstrukce střešního pláště ZŠ Jana Babáka

(15.000.000,- Kč; příspěvek města 15.000.000,- Kč)

Nejvyšší dotace neinvestiční

- oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská

(14.000.000,- Kč; příspěvek města 12.000.000,- Kč)

- oprava nosných sloupů bazénu v ZŠ Horní

(7.300.000,- Kč; příspěvek města 5.800.000,- Kč)

- výměna rozvodů vody a kanalizace v ZŠ Mutěnická

(5.000.000,- Kč; příspěvek města 4.000.000,- Kč)

- oprava vodovodního řadu včetně sanitárního vybavení učeben v ZŠ Pavlovská

(5.000.000,- Kč; příspěvek města 4.700.000,- Kč)