Ještě před několika lety byla jezírka obory Holedné v Jundrově častým návštěvnickým cílem. Nyní je ale pohled na pět jezírek, více než žalostný, zapáchají, voda je kalná a lidé a zvířata se této lokalitě spíše vyhýbají. To se má v dohledné době změnit. Novináře o tom informoval radní města Brna Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Díky úspěšnému návrhu z participativního rozpočtu Dáme na vás od paní navrhovatelky Svitlany Polak dojde k záchraně jezírek v oboře Holedná. Odbor participace vypsal veřejnou zakázku na vyčištění a úpravu jezírek a jejich okolí. Do soutěže se přihlásila jediná firma, ta lokalitu zvelebí za necelých 900 tisíc korun. Projekt předpokládá, že hotovo by mělo být do konce tohoto roku.

Úprava jezírek obory Holedné spočívá v provedení technických opatření na stávajících nádržích, která zamezí ztrátám vody a uvede technický stav těchto nádrží do takové podoby, která umožní provozování nádrží jako napajedlo pro zvěř, pro estetickou a krajinotvornou funkci, nebo retenci vody v krajině.

Před deseti lety bylo pět malých jezírek uprostřed obory Holedné plné života, dnes už jsou zanedbané nebo vyschlé

„V rámci revitalizace řešíme pouze jedno větší jezírko. Odstraníme sediment a vyčistíme prostor zátopy. Rovněž navrhneme a zrealizujeme nová výpustná zařízení a upravíme okolí jezírek. Současně doplníme mobiliář v podobě altánu a osmi laviček,“ uvedl Chvátal.

Pro revitalizaci lokality bylo nutné vypracovat příslušné přírodovědné studie. „Abychom měli podklady k realizaci, tak jsme nechali vypracovat přírodovědný průzkum pro projekt a hydrogeologickou studii této oblasti. Zjistili jsme, že v lokalitě jezírek se vyskytuje celkem 80 druhů zvířat, z toho čtrnáct zvláště chráněných druhů jako netopýři, čolci, čmeláci, mravenci, nebo například užovky. Revitalizace jezírka pomůže ochránit obojživelníky i jiné ohrožené druhy,“ uzavřel Chvátal.