Vedení krajské nemocnice v Kyjově na Hodonínsku se dohodlo na obnovení spolupráce se olomouckou arcidiecézí, kterou přerušila pandemie koronaviru. Zástupci církve a zdravotnického zařízení diskutovali o možnostech, jak poskytovat prostor pro setkávání a odpočinek v nemocnici a podporu duchovního zdraví pacientů. Kaplan by měl být ve špitálu dvakrát týdně, potvrdila zpravodajskému portálu BRŇAN mluvčí nemocnice Veronika Hollerová.

Spolupracují od roku 2014

„Spolupráce je oficiálně podepsaná od roku 2014 mezi Arcibiskupstvím olomouckým a Nemocnicí Kyjov, naplňovala se, ale kvůli covidu byla přerušena a nyní bychom ji zase rádi obnovili,“ sdělil kyjovský farář Pavel Stuška.

Kaplan by měl poskytovat pastorační službu v úterý a ve čtvrtek

Biskupský delegát pro pastoraci nemocných Bohumír Vitásek uvedl, že s vedením nemocnice probírali konkrétní nastavení spolupráce a oživení této služby tak, aby tam nemocniční kaplan mohl přicházet dvě odpoledne v týdnu. „V úterý a ve čtvrtek by sloužil nemocným nasloucháním, rozhovorem, přinášením svatého přijímání nebo četbou písma. Často se při této příležitosti podaří zařídit smíření,“ zmínil Vitásek důležitost spolupráce a setkávání s kaplanem, a to nejenom u věřících katolíků, ale i lidí jinak věřících. „Jsou to rodinné problémy, životní směřování, co pacienti řeší, ohlíží se za vztahy v rodině,“ potvrdil zájem o pastorační službu také nemocniční kaplan Jan Kvaltin.

Naděje na zlepšení zdraví pacientů

Ředitel nemocnice Jiří Vyhnal usiluje o to, aby se v nemocnici vytvořilo vhodné místo, jak pro věřící, tak pro personál. Obnovená spolupráce mezi Arcidiecézí olomouckou a Nemocnicí Kyjov přináší naději na zlepšení zdraví pacientů, a to bez ohledu na jejich náboženské vyznání. „Tato spolupráce má za cíl podpořit a posílit každého, kdo prochází léčbou v nemocnici a o tuto službu projeví zájem,“ dodala Hollerová.