Hlasovat se bude o variantě v odsunuté poloze na místě dnešního nákladového dolního nádraží, nebo se město přikloní k variantě posunout vše do prostor mírně od stávajícího nádraží směrem ke skladům zvaným Malá Amerika. Podle dosavadních vyjádření politických klubů je drtivá většina pro odsun, pro nádraží v centru jsou pouze Žít Brno a Strana zelených. Stanovisko Brna bude doporučující pro konečné rozhodnutí vlády, to má padnout nejspíše v květnu.  Polohu v odsunuté poloze nebo také často nazývanou „řeka“  doporučil  Jihomoravský kraj a Kancelář architekta města Brna.

Před hlasováním o nádraží se zastupitelé vrátí k primátorově výzvě, aby se náměstek Matěj Hollan (Žít Brno) vzdal oblasti dopravy. Je možné, že Hollan výzvě vyhoví a zastupitelstvo určí, komu připadne, případně může zastupitelstvo resort Hollanovi odejmout a přiřadit jinému. Primátor Petr Vokřál (ANO) není spokojen s tím, jak je nyní oblast vedena.

Odsunuté nádraží by se nacházelo kilometr na jih od dnešního a podle studie proveditelnosti má stát přes 40 miliard korun, dostavba městské povrchové dopravy by stála přes dvě miliardy. Délka stavby se odhaduje na více než pět let a její začátek je možný nejdříve v roce 2020, pravděpodobně však později. Nové nádraží a celková přestavba uzlu jsou nutné, protože současné nádraží už kapacitně nestačí rostoucí poptávce.

Zastánci opačné varianty – nádraží v centru argumentují tím, že je to výhodnější pro cestující, protože se lépe a rychleji dostanou po Brně a město nečekají tak velké dopravní komplikace jako v případě odsunu. Cenově vychází obě varianty stejně, nebo jen mírně dráž podle podvarianty. Stavět by se začalo o několik let později, protože by bylo potřeba upravit územní plán.

Město si nechalo zpracovat výzkum veřejného mínění, z něhož vyplynulo, že více lidí chce nádraží v centru. Kvůli tomu došlo i k roztržce v koalici, z pondělního dohodovacího řízení však vyplynulo, že žádná ze stran nemá zájem koalici rozbít.

V pondělí avizovali lidovci, že prosadili do návrhu usnesení, aby se současně s nádražím začal stavět severojižní kolejový diametr (pozn. redakce: metro). Jde o dvojkolejný tunel pro lehkou regionální železnici, který by měl vést z nádraží v Řečkovicích či Králově Poli dál přes centrum města, přes současné i nové nádraží v odsunuté poloze k Chrlicím. Zde má trať vést dále po povrchu směrem na Slavkov. Diametr by měl v principu fungovat jako pražské metro se stanicemi v průměru kilometr od sebe a měl by převzít velkou část dopravní zátěže v severojižním směru. Studii a stavbu nyní iniciovalo i ministerstvo dopravy, cena by mohla být mezi deseti a 20 miliardami korun.