Na jižní Moravě začnou vznikat další technická lycea a třídy lyceí na středních školách. Kraj také může začít zřizovat další vyšší odborné školy (VOŠ). Jednou z prvních by měla být zdravotnická VOŠ v Kyjově na Hodonínsku, aby region nepřicházel o kvalifikované zdravotní sestry. Na tiskové konferenci o tom informovali náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS) a krajský radní pro vzdělávání Karel Jurka (ODS).

Nemusí rušit maturitní obory

Zmiňované kroky umožní podle Nantla nový dlouhodobý záměr ministerstva školství. Jednou z plánovaných novinek je právě zřizování lycejních oborů bez kapacitní náhrady. „Současná pravidla říkají, že pokud chce kraj na nějaké škole zřídit nový lycejní obor, tak musí ve stejném rozsahu zrušit jiný maturitní obor. Toto pravidlo přestane platit, čímž výrazně usnadníme proces vzniku lycejních oborů,“ řekl Jiří Nantl.

Otevřou technické lyceum v Břeclavi a pedagogické ve Veselí nad Moravou

Kraj podle Jurky vnímá potřebu i poptávku po všeobecně vzdělávacích oborech. „Důležitým aspektem je, že se nejedná pouze o gymnázia, kdy jedno nové otevřeme příští rok v Brně, ale také o lycea s odborným zaměřením. Konkrétně od nového školního roku otevíráme technické lyceum na střední škole v Břeclavi. Krajská rada také už rozhodla o zřízení pedagogického lycea ve Veselí nad Moravou,“ uvedl Jurka.

Zřídí nové lycejní obory

Jihomoravský kraj také postoupí k zápisu u ministerstva školství další nové obory. Například na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně přibydou ve všech čtyřech ročnících druhé třídy Technického lycea. Na Střední odborné škole Fortika v Lomnici u Tišnova pak jedna třída Ekonomického lycea nahradí jednu třídu oboru Hotelnictví. A další třídy technických a ekonomických lyceí pak přibydou na dalších sedmi středních školách.

Kraj chce zakládat i nové VOŠ

Dlouhodobý záměr ministerstva školství přináší i další výraznou novinku, kterou kraj využije. Počítá totiž s možností zakládat vyšší odborné školy. „Můžeme tak zahájit kroky ke vzniku zdravotnické VOŠ v Kyjově, odkud nám zdravotní sestry utíkají do Brna nebo Zlína. Právě tam totiž odcházejí studovat. O VOŠ je v Kyjově velký zájem ze strany střední zdravotnické školy i z nemocnic,“ sdělil Jurka. Podle Nantla se přitom u vyšších odborných škol uvažuje nejen o tříletých, ale i o dvouletých oborech. „Nyní řešíme, jaké by jejich absolventi dostávali certifikáty, které by jim pak případně uznaly univerzity,“ dodal náměstek ministra školství.