Na jižní Moravě jsou žně téměř u konce, ale proti předchozímu týdnu kvůli dešťům příliš nepokročily. Hotovo je zatím pouze v břeclavském okrese, v celém kraji je sklizený ozimý ječmen. Výnosy jsou lepší než loni a kvalita je u většiny vzorků pšenice i sladovnického ječmene sklizených do 31. července dobrá, vyplývá z údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo zemědělství.

Výnosy jsou u většiny druhů obilí vyšší než loni

U sklizeného ozimého ječmene je to 6,63 tuny z hektaru, loni to bylo 5,77 tuny. U ozimé pšenice, což je plodina pěstovaná na dvou třetinách polí s obilím, je výnos zatím 6,32 tuny z hektaru, loni to bylo 5,61 tuny. Jedná se tak o jedny z nejvyšších výnosů za posledních deset let. Řepku už zbývá sklidit z posledních několika hektarů a její výnos 3,18 tuny z hektaru je prakticky stejný jako loni. Výrazně nižší výnos než loni zaznamenali zemědělci zatím pouze u žita. Zatímco loni byl průměr 4,74 tuny z hektaru, letos je to 3,68 tuny.

Kvalita obilí je vysoká

Žně by měly v tomto týdnu na jižní Moravě končit, protože se očekává slunečné počasí bez deště. Obilí, které bylo sklizeno ještě do dešťů na přelomu července a srpna, by mělo mít vysokou kvalitu. Z 60 vzorků pšenice, které analyzovala laboratoř Agrotest fyto, jich bylo 46 z jižní Moravy. „Kvalita je velmi dobrá s ohledem na objemovou hmotnost a na číslo poklesu. Obsah dusíkatých látek je variabilní, průběžně je však nižší než v minulém roce. Nižší obsah dusíkatých látek se týká zejména porostů, které daly vysoký výnos,“ uvedlo ministerstvo. Deštivé počasí se na kvalitě zrna projeví negativně, a to zejména na objemové hmotnost.

Dobrý je i sladovnický ječmen

Sladařský ústav v Brně analyzoval vzorky sladovnického ječmene, který také pocházel převážně z jižní Moravy z doby před dešti, a i jeho kvalita je dobrá. Deštivé období bude příčinou vyššího podílu sladařsky nevyužitelných zrn.