Vnitroblok patří k nejvýznamnějším plochám zeleně v jihomoravské metropoli a jeho oživení novými stromy, keři, zelení a květinami zpříjemní návštěvníkům i každodenní průchod parkovou plochou. Rekonstrukce vnitrobloku přišla na čtyři miliony korun.

„V obou částech vnitrobloku jsme regenerovali trávník, vysadili 151 keřů, například habrů a hortenzií. Naštěstí nebylo nutné kácet žádné stromy, naopak jsme jich vysadili navíc 21, do záhonů jsme doplnili 153 kusů trvalek a po letních prázdninách bude ještě dosázeno na 900 cibulovin, třeba ladoněk a narcisů. Věřím, že si zde najdou své místo k odpočinku a trávení volného času všechny generace obyvatel z okolních domů,“ vypočítal starosta Brna-středu Vojtěch Mencl (ODS). 

V severní části vnitrobloku byly zredukovány zpevněné plochy, stávající asfaltové konstrukce nahradily nové povrchy. Diagonálu nově tvoří pěšina z česaného betonu, na ni navazují dvě malé plochy mlatu s mobiliářem a oboustranné zvýšené záhony s trvalkami, například čemeřicí, levandulí, pivoňkami nebo marulkou.

„Mezi zvýšenými záhony a mlatem vznikl středový trávník se zapuštěnými kamennými prvky. K diagonální pěšině vede linie betonových pásků, která tvoří příchod k odpočívadlu z východu. Stávající asfaltový chodníček podél severní hranice vedoucí k brankám soukromých zahrad nahradila lehká konstrukce betonových pásků s travnatou spárou,“ popsala zpravodajskému portálu BRŇAN úpravy prostoru mluvčí radnice Brno-střed Kateřina Dobešová.

Dominantou prostoru se stala vzrostlá lípa, která je nyní společně s dalšími stromy propojena dosadbou středně velkých typů sakur s podchodnou výškou korun. Cílem návrhu dosadby je v budoucnu vytvořit funkční přistínění pobytové plochy.

„Kromě stromů zahradníci také vysadili keře muchovníku a mišpule s jedlými plody, pod nimiž vzniklo malé zimoviště pro drobné živočichy. Pro odpočívadlo při parkovací ploše byla založena habrová liniová clona,“ upřesnila mluvčí.

Jižní, klidnější část vnitrobloku je na přání obyvatel okolních bytů bez mobiliáře. I v této části výrazně ubyly zpevněné plochy, které nahradily nové povrchy. Na nejčastěji využívané pěší trase pak vznikla diagonála z česaného betonu.

„Na návrhu úprav jsme intenzivně spolupracovali s místními obyvateli a snažili jsme se jim vyjít vstříc. Velký dík patří paní architektce Evě Wagnerové, která revitalizaci kompletně připravila a s místními obyvateli si odsouhlasila,“ doplnil starosta.

Nový prvek v tomto prostoru tvoří okružní organická pěšina pro malá dětská odrážedla a procházky, kterou doplňují hortenzie. Stejně jako v severní části vnitrobloku jsou i zde dosázeny stávající vzrostlé stromy sakurami a habry.