Nový Fond mobility bude v Brně spravovat peníze z parkování

  • Zdroj

    MMB

Brněnští zastupitelé zřídili Fond mobility, který začne fungovat od začátku ledna příštího roku. Bude spravovat peníze plynoucí z poplatků za rezidentní parkování. Dalším příjmem budou pokuty, které řidiči zaplatí za porušování pravidel tohoto systému, tedy neoprávněného parkování a neoprávněného vjezdu do historického centra města, a dále pokuty za překročení rychlosti v místech s automatickým měřením. Příjmy podle předem daného klíče poputují jak do kasy magistrátu, tak městských částí.

Letos magistrát kalkuluje s příjmy z rezidentního parkování ve výši 58 milionů korun, příští rok se 139 miliony. Do rozpočtů budou plynout peníze po odečtení nákladů na provoz rezidentního parkování. "Městské kase připadne 70 procent příjmů, zbylých 30 procent půjde do rozpočtu té městské části, na jejímž území se poplatek vybral," uvedla Zuzana Šrámková z tiskového odboru.

Peníze z tohoto fondu mají mít jasné určení a mají se použít k řešení dopravních problémů. Důvodová zpráva zmiňuje řešení parkování a také opatření v oblasti udržitelné mobility. Jde o opatření pro pěší a cyklisty, o zlepšení přístupnosti zastávek MHD, o propagaci udržitelných druhů dopravy a obecně jde o zvyšování bezpečnosti v ulicích.

Rezidentní parkování začalo fungovat 1. září v historickém centru, které je ohraničené malým městským okruhem. Nyní tak mohou v dotčených ulicích zaparkovat pouze lidé, kteří tam mají trvalé bydliště nebo provozovnu. Do městské památkové rezervace je také zakázaný vjezd. Lidé, kteří tam vjet potřebují, si musejí vyřídit povolení. Od 1. listopadu bude systém rozšířený do dalších ulic severně od historického centra, režim vjezdu zde bude volný a zaparkují zde jednodušeji i takzvaní návštěvníci, tedy běžné návštěvy, řemeslníci či zásobování. Další osud systému závisí na výsledku říjnových voleb, protože řada stran má k aktuálnímu fungování výhrady a někteří by jej nejraději zrušili úplně.