Magistrát tak jedná v souladu se zněním dokumentu, který nabádá k bezkontaktnímu jednání s občany, a to pomocí písemné, telefonické nebo elektronické formy komunikace. V případě nezbytné návštěvy úřadu je potřeba dodržovat platná opatření (dýchací cesty zakrýt nejlépe lékařskou rouškou či respirátorem, udržovat 2metrové rozestupy).

Magistrát města Brna od úterý 16. února 2021 stanovuje úřední hodiny následovně:

Úřední hodiny na MMB:

pondělí 8.00 – 17.00

středa 8.00 – 17.00