O pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodla na rozdíl od předcházejících ročníků odborná komise soutěže. Soutěžilo se ve třech kategoriích. První jsou velké stavby – hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze či hospodářské dvory. Druhou pak díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování. Třetí kategorii tvoří drobné stavby. Do soutěže byly navrženy památky, u nichž k celkové obnově nebo k obnově ucelené části došlo v roce 2018.

Celkem se letos přihlásilo 36 soutěžících památek, do soutěžního klání bylo komisí soutěže vybráno 30 památek. Jejich přehled a výsledky hlasování jsou zveřejněny na webových stránkách Jihomoravského Krajského úřadu.

Od 13. března do 5. dubna 2019 bylo možné hlasovat prostřednictvím SMS zpráv ve dvanáctém ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018“. Z hlasování vzešel nově vítěz Ceny veřejnosti ve výši 60 tisíc korun – Římskokatolická farnost Lomnice u Tišnova jako vlastník kulturní památky kostel Navštívení Panny Marie.

Souhrnné ocenění je rozděleno následovně:

– v kategorii velkých staveb: 150 tisíc korun manželům Kotulánovým z Pouzdřan, jako vlastníkům kulturní památky Dům č. p. 11 za první místo a 100 tisíc korun Římskokatolické farnosti Lomnice u Tišnova, jako vlastníku kulturní památky kostel Navštívení Panny Marie za druhé místo,

– v kategorii díla výtvarného umění: 70 tisíc korun městu Jevišovice jako vlastníku kulturní památky boží muka tzv. Floriánek za první místo a 40 tisíc korun obci Hrádek jako vlastníku kulturní památky sousoší Kalvárie za druhé místo,

– v kategorii drobné stavby: 50 tisíc korun městu Moravský Krumlov jako vlastníku kulturní památky kaplička Panny Marie za první místo a 10 tisíc korun městu Vracov jako vlastníku kulturní památky kaplička sv. Jana Nepomuckého za druhé místo.

„O přidělení cen a pořadí rozhodla Rada a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na základě výsledků soutěže poskytnutých komisí soutěže doplněnou o zástupce Fakulty architektury VUT Brno, nositelů titulu Rytíř památkové péče, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Moravského zemského muzea. Krajská rada také na návrh komise soutěže udělila zvláštní ceny ve výši 25 tisíc korun a tituly „Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji“ paní Barboře Šenkyříkové z Doubravníku a manželům Janíčkovým z Lukova jako osobnostem Jihomoravského kraje, které vykazují hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky,“ uvedl radní Tomáš Soukal.

Cílem soutěže je motivovat vlastníky památek. „Jižní Moravu navštěvují každoročně statisíce turistů. Prostřednictvím této soutěže chceme podpořit a zviditelnit opravené kulturní památky a pomoct jejich vlastníkům při jejich obnově,“ řekl radní Soukal.