Zatímco v roce 2016 evidovaly knihovny 5,8 milionu výpůjček, loni to bylo jen 5,4 milionu.

V Jihomoravském kraji bylo na konci roku 2017 v provozu 611 veřejných knihoven a 93 poboček knihoven včetně pojízdných zařízení. Z celkového počtu 153.000 zaregistrovaných čtenářů bylo 38.000 dětí ve věku do 15 let. "Zatímco celkový počet registrovaných čtenářů se meziročně zvýšil o více než 2000, počet čtenářů v dětském věku nepatrně poklesl," uvedl Adam.

Čtenáři měli v knihovnách k dispozici téměř devět milionů knihovních jednotek. Zatímco počet registrovaných čtenářů připadajících na jednu knihovnu včetně poboček byl za posledních deset letech relativně stálý, průměrný počet výpůjček připadající na jednoho čtenáře v roce 2017 byl oproti maximu roku 2009 o deset výpůjček nižší. Registrovaný čtenář si v roce 2017 vypůjčil v průměru jen 35 knih, jde o nejnižší průměr výpůjček za deset let.

V knihovnách v Jihomoravském kraji bylo v roce 2017 také 1252 počítačů, z toho 1175 jich bylo připojených na internet. Počet počítačů se meziročně nepatrně snížil, poklesl však i počet návštěvníků knihoven využívajících internet v knihovně, a to o 24.000 na 344.000. Počet počítačů s připojením na internet i počet návštěvníků knihoven využívajících internet v knihovně však byl v roce 2017 mezi kraji nejvyšší.