Se stavbou také nesouhlasí zástupci Strany zelených, kteří se k petici připojili.

Podle místních i Zelených je plánovaná výstavba problematická hned z několika důvodů. „Jedná se o brutální, necitlivý zásah do charakteru okolní zástavby. Lidé si v centru města koupili byty s výhledem do klidného zeleného vnitrobloku a teď přijde developer a postaví tam mrakodrap. S tímhle nemohl nikdo z nich počítat ani ve snu. Právě proto je zamýšlený záměr tak zákeřný a bezohledný,“ sdělila Jasna Flamiková.

„Vážíme si možnosti bydlet v domě z konce 19. století, který má neopakovatelnou kulturně-historickou hodnotu, a oceňujeme bydlení v prostředí, které se utvářelo v souladu s přírodou, se zahradami ve vnitrobloku, nikoliv podle předimenzovaných potřeb parkování a betonových ploch,” vysvětlila zástupkyně petičního výboru Gabriela Stögerová, která bydlí hned vedle plánovaného mrakodrapu.

Nepřijatelný je podle obyvatel také zásah do zeleně ve vnitrobloku. „Pozemek je historický areál se zahradou se staletými platany. Kvůli parkování pro mrakodrap má být zahrada vykácena a nahrazena zelenou střechou garáží, kde už nikdy takto velké stromy nevyrostou. Byla by to neuvěřitelná ztráta,“ uvedla Pavla Lukešová, kandidátka do Zastupitelstva městské části Brno-střed, která bydlí v sousedství.

Přestože má v domě vzniknout až 177 bytových jednotek, z projektu je zřejmé, že byty rozhodně nebudou řešit nedostatek cenově dostupných bytů v Brně. „Jedná se o luxusní bydlení, které si běžný člověk stejně nebude moct dovolit,“ poznamenala Jasna Flamiková.

K plánované budově mají výhrady i odborníci. „Stavba je neúměrná okolní zástavbě a je doslova v rozporu s urbanistickými zásadami. Dominanty mají být například na nárožích nebo jiných klíčových místech, ne ve vnitroblocích. Takto výrazná stavba by si zasloužila obzvlášť významné umístění. Plánovaný dům je solitérně pojatý a naroubovaný na řadovou podnož, které se rozpíná do vnitrobloku,” domnívá se architekt Petr Hýl.

Územní plán označuje bytovou zástavbu v okolí Lužánek za stabilizovanou, tedy takovou, kde se intenzita využití nemá zásadně měnit a charakter zástavby má zůstat zachovaný. „Záměr takového rozsahu je podle mého názoru jednoznačně za hranou toho, co územní plán povoluje. Prostor pro kvalitní bytovou výstavbu, která bude v souladu s charakterem okolní zástavby, v tomto místě ale určitě je. Investor si však zvolil cestu maximalizace zisku, nikoli respektu k historicky vytvořené struktuře města,” komentoval záměr Martin Ander, náměstek primátora pro rozvoj města.