Vysokorychlostní trať (VRT), kterou Správa železnic (SŽ) plánuje na jihu Moravy, se do současné trati z Brna do Břeclavi napojí u Rakvic. Nové napojení umožní plynulejší jízdu vlaků, oproti původnímu sjezdu u Šakvic bude také kapacitnější. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

„Dosavadní projekční práce na VRT Jižní Morava mezi Brnem a Šakvicemi prokázaly, že způsob napojení do stávajícího koridoru, navržený studií proveditelnosti, bude pro budoucí provoz omezující. Šakvický sjezd měl být jednokolejný a vlaky by na něm musely jet sníženou rychlostí. Nové napojení u Rakvic bude mimoúrovňové, což projektantům umožňuje navržení dvoukolejné trati s rychlostí 230 km/h,“ popsal Nevola.

Další výhodou tohoto řešení je, že už nebude docházet k čekání vlaků na protijedoucí spoj

VRT se tak do stávajícího koridoru nenapojí u Šakvic, ale až o několik kilometrů dále u Rakvic. Mimoúrovňové napojení vytvoří u obce mírný oblouk, protože koridor se zde stáčí a sjezd tak bude vyžadovat méně prostoru, než kdyby byl projektován do přímého směru. „Oblouk také sníží náklady na umělé stavby, jako například mosty, které díky němu mohou být kratší,“ doplnil Nevola. První vlak by tudy mohl projet v roce 2030.