„Od 1. 8. 2018 správce komunikace odstranil 4 jízdní kola vykazující známky vraku. Odstraněny byly z lokalit u hlavního nádraží, Hněvkovského v Komárově, ul. Branka v Komíně a ul. Dornych naproti starého Tesca. Ve třech případech je zřejmé na první pohled, že je jízdní kolo nepojízdné, ve čtvrtém případě se jednalo o jízdní kolo, které nemělo nahuštěné pláště, tyto byly degradovány, a zároveň bylo zkorodováno hnací ústrojí, které bylo nepohyblivé,“ uvádí informativní zpráva.

Opatření realizované správcem komunikace (Brněnské komunikace, a.s.) sleduje za cíl zlepšit stávající neutěšenou situaci s odstavováním zejména vraků jízdních kol v některých lokalitách. Například v ulici Nádražní před hlavním nádražím je plno volných stojanů na kola před nádražní budovou, ale v prostoru tramvajového kolejiště jsou k zábradlí „natrvalo“ uzamčena jízdní kola v různém stavu rozkladu. Určitě to není dobrá vizitka pro město, nemluvě o otázce bezpečnosti silniční a drážní dopravy, kdy odstavená jízdní kola v některých případech tvoří překážku v rozhledech u přechodů pro chodce, u křižovatek nebo přímo překáží chodcům, nebo jsou v trasách vodící linie, kterou využívají osoby zrakově postižené.

Předně bude správce komunikace odstraňovat předměty, které jsou v chátrajícím stavu, rezavé, neúplné, nepojízdné, a ty předměty, které ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu, např. překáží v chůzi na chodníku, zabraňují dostatečným rozhledovým poměrům jak řidičům, tak i chodcům.