Schválené finanční prostředky budou využity na bezbariérové úpravy těchto komunikací:

• Šilingrovo nám., snížení obrubníku: dořešení přechodu (vodicí linie, signální a varovné pásy).

• Přechod Divadelní – Benešova: přechod pro chodce přes koleje a přístup na zastávku Malinovského nám. (ul. Benešova).

• Přechod Rooseveltova – Divadelní: rekonstrukce přechodu pro chodce přes koleje Rooseveltova a Divadelní, snížení obrubníků a vybudování nové rovinné dlažby přes koleje.

• Bělohorská, přístup na tram. zastávku – bezbariérové úpravy, rekonstrukce chodníku v koordinaci s bezbariérovou úpravou tramvajové zastávky realizované DPMB.

• Přechod Benešova – Nádražní: dořešení přechodu (vodicí linie, signální a varovné pásy).

• Přechod oboustranně přes Dornych: bezbariérová rekonstrukce přechodu pro chodce v křižovatce Křižovatka Koliště – Křenová – Dornych oboustranně přes Dornych (k budově MP).

• Přechod Bělohorská – Mazourova: dořešení přechodu (vodicí linie, signální a varovné pásy, středový ostrůvek).

• Přechod Ernsta Macha, Chrlice: přechod pro chodce (vodicí linie, signální a varovné pásy).

• Přechod Zámecká, Chrlice: dořešení přechodu (vodicí linie, signální a varovné pásy).

• Přechod Viniční: dořešení přechodu (vodicí linie, signální a varovné pásy).

• Zastávka Kubíčkova – kompletní rekonstrukce zastávky, bezbariérové úpravy, vodicí linie.

„10 milionů korun pro tento účel uvolnil Odbor zdraví, o další 1 milion korun byla částka navýšena z prostředků, které jsou v gesci Brněnských komunikací. Vlastní úpravy komunikací budou provádět právě Brněnské komunikace, které mají s touto problematikou zkušenosti,“ upřesnil první náměstek primátora Petr Hladík.

Podněty pro úpravy komunikací vzešly mimo jiné z činnosti Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno, který začal fungovat před rokem. Poradní sbor sdružuje osobnosti, které se aktivně zaměřují na řešení přístupnosti města a odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu. Cílem sboru je vytvářet ve městě prostředí, které umožní bezpečný a samostatný pohyb všem uživatelům bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti či zdravotní stav.

Podle Hladíka je Brno na špici v ČR, co se týče bezbariérovosti veřejné dopravy, a to jak do počtu nízkopodlažních vozů, tak úprav nástupních prostorů. A jak vidno, stále se na dalším zlepšování situace pracuje.