Blikající zelená bude předznamenávat konec signálu "Volno", poprvé v Břeclavi

  • Foto

    redakce (MOŠ)

Břeclav bude prvním městem v Česku, kde zelená na semaforech bude před přepnutím na oranžovou blikat. Tamní radnice loni nechala zmodernizovat šest křižovatek. I to byl jeden z důvodů, proč si Centrum dopravního výzkumu, které bude účinek blikající zelené na semaforech testovat, vybralo zrovna město u hranic Rakouska a Slovenska.

„Chtěli bychom upozornit řidiče, že město Břeclav se zapojilo do „Pilotní studie vlivu zavedení vizuální modifikace signálu VOLNO na světelných signalizačních zařízeních v ČR“. Studii zpracovává Centrum dopravního výzkumu a jejím cílem je zajistit vliv blikající zelené na bezpečnost a propustnost křižovatek s touto úpravou,“ uvedla k projektu policejní mluvčí Kamila Haraštová. Studie probíhá v rámci potřeby sjednocování pravidel v silničním provozu s našimi sousedy, konkrétně s Rakouskem a Slovenskem a dalšími státy v rámci EU.

Blikající zelená předznamenává konec signálu se zeleným světlem „Volno“. Délka signálu se zeleným světlem zůstane stejná, pouze poslední 4 sekundy bude světlo blikat. „Takto upraveny budou pouze tříbarevné soustavy. Doplňkové zelené šipky, zelený signál pro opuštění křižovatky a dvoubarevné soustavy se signály pro chodce blikat nebudou,“ vysvětlila Haraštová, která dodala, že pro blikající zelenou platí pro řidiče stejná práva a povinnosti, jako pro signál se zeleným světlem „Volno“.

V rámci pilotní studie budou na dotčených křižovatkách dočasně osazeny dopravní značky upozorňující na úpravu signálního plánu. Dopravní průzkumy budou probíhat na křižovatkách pomocí kamerového záznamu z dronů, které budou létat poblíž křižovatek, a pak pomocí anket. „Půjde o dotazování přímo na ulici nebo přes webové rozhraní. Úprava stávajícího signálního plánu je plánovaná pouze dočasně a po dokončení bude signální plán vrácen do původního stavu.

Pro Břeclav lze upřesnit, že úprava světelných signalizačních zařízení bude probíhat na celém tahu silnice I/55, tedy všechny světelné křižovatky v Břeclavi s výjimkou křižovatky u papírnictví – křižovatka ulic J. Palacha x Sovadinova).

První monitorování dronem, bez úpravy světelných signalizačních zařízení, by mělo proběhnout již v srpnu od 19. - 30. srpna 2019. V září a říjnu pak bude provedena změna signalizace a zároveň bude pokračovat monitorování pomocí dronů – předpokládané termíny průzkumu jsou od 2. 9. do 13. 9. 2019 a od 14. 10. do 25. 10. 2019.

Pro doplnění informací lze upřesnit, že s monitorováním pomocí kamerového záznamu z dronů se mohou řidiči setkat poblíž:

křižovatky I/55 x Sovadinova

křižovatky I/55 x nám. TGM

křižovatky u obchodních center Lidl, Billa, Penny

křižovatky I/55 x U Nemocnice