Brněnské odpadová firma SAKO spustila projekt zaměřený na plýtvání potravinami

Podle Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) se každoročně vyhodí nebo zkazí jedna třetina vyrobeného jídla. Celosvětově to dělá 1,3 miliardy tun potravin, což je množství, které by dokázalo nasytit až tři miliardy lidí.

  • Foto

    SAKO

Hlavním důvodem proč byl tento projekt spuštěn je plýtvání potravin. Autoři si proto dali za cíl zjistit jaký je ve vybraných lokalitách podíl vyhozených potravin ve směsném komunálním odpadu. Nápad byl v Brně odstartován již na začátku června a městská společnost SAKO na ni spolupracuje s brněnskou Mendelovou univerzitou a se společností Green Solution.

„Plýtvání potravinami si lidé často sami neuvědomují a mnohdy ani netuší, kolik jídla každý měsíc vyhodí mezi odpadky. My chceme zjistit, jestli cílená osvěta může jejich chování výrazněji ovlivnit, a proto je budeme na tento fakt i jeho environmentální i ekonomické dopady různými způsoby upozorňovat. Následně porovnáme, jak se to projeví ve skladbě odpadu,“ vysvětlil předseda představenstva Filip Leder a dodal, že je rád, že na výzkumu SAKO spolupracuje právě s brněnskou univerzitou a společností, která má s tvorbou statistik změn ve složení komunálního odpadu mnohaleté zkušenosti.

Celý projekt je rozdělený do tří etap. V první fázi se uskuteční sběr dat a jejich vyhodnocení. Druhá etapa pak bude aktivnější - výzkumníci zapojí workshopy, přednášky, informační materiály či nálepky na popelnice. Sledovat budou i vliv těchto materiálů na chování lidí. Na závěr pak s odstupem času projekt vyhodnotí, jestli kampaň měla na lidi takový vliv, že v jejich podvědomí zůstává jednoduchý závěr „potraviny do koše nepatří“.

Analýza vzorků odpadu z černých popelnic bude probíhat čtyřikrát ročně a to tak, aby vybrané lokality zahrnovaly jak sídlištní zástavbu, tak i tu vilovou a venkovní. Každý typ zástavby bude monitorován zvlášť, jelikož se vzhledem k odlišnému stylu života v jednotlivých lokalitách předpokládá i jiné složení produkovaného odpadu. Současně se budou odděleně sledovat i místa, ve kterých proběhne cílená informační kampaň, a místa, ve kterých žádná osvěta probíhat nebude. Projekt je plánován celkem na tři roky.

Podle Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) se každoročně vyhodí nebo zkazí jedna třetina vyrobeného jídla. Celosvětově to dělá 1,3 miliardy tun potravin, což je množství, které by dokázalo nasytit až tři miliardy lidí.