Uplatní se ve vývoji nových technologií, při analýze sportovních dat nebo detailním rozboru pohybu, oznámila ČTK mluvčí vysokého učení Radana Kolčavová.

Bakalářský program spojuje studium moderní techniky v Ústavu biomedicínského inženýrství a sportu v Centru sportovních aktivit VUT. "Člověk už se dostal na hranice svých sportovních výkonů. S těmito limity můžeme pracovat buď tak, že dotyčnému dáme lepší sportovní pomůcku, nebo upravíme jeho pohyb, aby byl co nejefektivnější. Ale k obojímu potřebujeme mít dostatek informací a dat o jeho pohybových stereotypech," uvedla ředitelka Centra sportovních aktivit Hana Lepková.

"Tento obor už existuje v západní Evropě dlouho, v ČR ale nic takového dosud nebylo. Přitom to může být zajímavý směr pro studenty, kteří chtějí propojit svůj technický talent se zájmem o sport či fitness," doplnila Jana Kolářová z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, která na akreditaci nového studia spolupracovala.

Nyní se mohou středoškoláci hlásit do bakalářského programu. Škola připravuje akreditaci navazujícího magisterského programu. Brněnská technika plánuje také nákup přístroje, který umožňuje snímat pohyb člověka v prostoru, nejen při chůzi, ale prakticky u jakéhokoliv sportu: ať je to veslování, anebo třeba úder florbalovou holí.

"Umožní nám komplexně analyzovat pohyb člověka. Ve výuce využijeme také dvou lokalizačních systémů pro hráče týmových sportů," uvedla Kolářová, která zároveň upozornila na význam datové analytiky ve sportu. "Zužitkujeme naše zkušenosti s umělou inteligencí pro vyhodnocování dat, jejich interpretaci, nebo pro zvýšení diagnostické výtěžnosti signálů. Ve světě se dnes už používají i systémy, které dokonce predikují sportovní výsledek, například ve fotbale," doplnila.

VUT má v současnosti víc než 30.000 metrů čtverečních sportovišť, což představuje největší plochu sportovních areálů z univerzit v ČR.