Archeologové objevili pod Pálavou hroby, které patřily elitě germánského kmene Langobardů. Rozsáhlý odkryv odhalil dosud neznámou část pohřebního areálu v lokalitě Mušov-Roviny datovaného do první poloviny 6. století. Aktuální nález čítá asi 80 hrobů, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí Akademie věd Markéta Růžičková.

Pohřebiště Mušov-Roviny je dosud největší známou nekropolí z doby stěhování národů nacházející se severně od středního toku Dunaje. Rozkládá se v poloze, kde se též podařilo objevit starší pohřebiště z doby římské (1.–4. st. n. l.).

Výzkumníci zde nově identifikovali a prozkoumali více než 80 hrobů z první poloviny 6. století, kdy jižní Moravu osídlil germánský kmen Langobardů. Jen několik desetiletí poté střední Evropu opustil a přesunul se do severní Itálie. Letošní výzkum odhalil část nekropole s řadou hrobů elitního charakteru

„Jsou to rozměrné hrobové jámy s dřevěnou komorovou konstrukcí, mají nosné trámy v rozích a výdřevu po stranách. Přestože byly hroby dle tehdejších zvyklostí krátce po jejich uložení vykradeny, dochovaly se v nich unikátní soubory archeologických nálezů,“ uvedla vedoucí výzkumného týmu Zuzana Loskotová.

V bohatých ženských hrobech archeologové nalezli předměty související s oděvem, jako jsou spony, pestrobarevné korálky z náhrdelníků a součásti opasků

„Zajímavým objevem je hrob ženy, která do něj byla uložena s bronzovými esovitými sponami vykládanými almandiny. Tento typ polodrahokamu byl tehdy velmi ceněný a dovážel se až z území dnešní Indie,“ dodala Loskotová.

V mužských hrobech se převážně dochovaly zbraně, hroty kopí a šípů, časté byly také parohové hřebeny

Výjimkou nejsou ani objevy pohřbených zvířat, například celých koster psů nebo samostatný hrob koně umístěný v bezprostřední blízkosti jednoho z nejvýznamnějších („knížecích“) hrobů na zkoumaném pohřebišti.

Naprosto unikátní je objev dvou stříbrných mincí z hrobu č. 100 na okraji pohřebiště

„Jde o mince ostrogótských králů Theodoricha Velikého a Athalaricha z první poloviny 6. století ražené v Ravenně, které dosud na našem území nebyly nikdy nalezeny. Svědčí o tom, že zdejší langobardská elita udržovala čilé kontakty s oblastí severní Itálie,“ popsala Loskotová.