Opakující se problém velkých měst – betonové a asfaltové plochy, minimální propustnost pro vodu a dešťovka padající do kanalizace, bohužel s nulovým dalším využitím. Právě tento systém hospodaření s vodou se pak odráží na mikroklimatu celého města, které je ve slunečných dnech vyhřáté, chybí závlaha pro zeleň a celkově se ve městě hůře žije.

„My jsme dnes zahájili výběrové řízení na zhotovitele, který vypracuje studii adaptačních opatření na využití srážkových vod. Cíl je jasný, má nám odpovědět na to, jak ve stávající brněnské zástavbě lépe hospodařit se srážkovými vodami,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

Ten dále dodal, že půjde o lokality pěti městských částí – Bohunice, Komín, Nový Lískovec, Kohoutovice a Brno-sever. „Studie bude svou velikostí unikátní, ještě nikdy se v naší republice nedělal projekt tohoto druhu v tak velkém území, bavíme se totiž o 354 hektarech,“ doplnil Hladík.

Studie bude navrhovat řešení pro objekty a plochy, které jsou ve vlastnictví města Brna. Konkrétně jde o silnice, parkoviště, chodníky, nemovitosti nebo celé areály. „My očekáváme, že nám studie řekne řešení, to znamená, že se v návrzích objeví pestrá opatření, jako jsou zelené střechy, propustné zpevněné plochy, retenční nádrže a další,“ popsal Hladík. Na vypracování studie má zhotovitel 180 dní a město za ni zaplatí 3 miliony korun.