Mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek řekl, že město muselo řešit častější poruchy kašny, ale také odstraňování grafitů z objektů nebo rozbité obklady divadla. Proto město vydalo provozní řád parku, který některé činnosti zakazuje.

V parku se kromě zeleně nachází kašna, menší fontány, ale také prostranství s kamenným posezením nebo schody k Janáčkovu divadlu. Fontánu využívají v teplých dnech lidé pro koupání, v prostranství nebo na schodech lze vidět lidi na skateboardech nebo bruslích. Kvůli tomu město muselo řešit několik problémů. "Měli jsme častější poruchy fontány. Upravovali jsme trávník nebo závlahový systém, řešili jsme rozbité obklady, odstraňovali jsme grafity," vyjmenoval Poňuchálek.

Proto městská firma Veřejná zeleň města Brna, která je správcem parku, umístila k prostranství dnes ráno provozní řád. U kašny nebo vodních prvků je sice možné se osvěžit, ale není povoleno se v nich koupat jak lidem, tak psům nebo dalším zvířatům. V místě se nikdo nesmí pohybovat na skateboardu nebo kolečkových bruslích a nelze tam vjíždět motorovými vozidly bez povolení. Zakázané je také rozdělávání ohně, používání zábavné pyrotechniky či úmyslné poškozování a znečišťování veřejné plochy včetně vybavení. V případě nerespektování řádu může vlastník i správce uživatele vykázat z prostoru. "Za úmyslné poškození nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši každý návštěvník," zdůraznil Poňuchálek.