Cyklista může jet po silnici i v místech, kde paralelně s vozovkou vede samostatná stezka pro cyklisty a chodce. Vyplývá to z nového rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS). Podle soudu je důležité, aby měl cyklista možnost volby podle místních podmínek. Rozsudek je dočasně zpřístupněný na úřední desce.

Soud se konkrétně zabýval pokutou, kterou dostal mladík na horském kole ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Jedním z údajných přestupků bylo to, že nevyužil stezku pro chodce a cyklisty. NSS vyhověl jeho stížnosti a zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě i Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Pokud není silnice označená zákazem vjezdu jízdních kol, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty

Ze zákona o silničním provozu totiž podle NSS nevyplývá povinnost cyklisty zůstat za všech okolností na stezce. „NSS si je na jedné straně vědom potřeby chránit cyklisty jako zranitelné účastníky provozu na pozemních komunikacích před možnou kolizí zejména s motorovými vozidly, která může nastat při použití (běžných) pozemních komunikací. Ochrany zranitelných účastníků silničního provozu však musí být především dosaženo vzájemnou ohleduplností řidičů a cyklistů, kdy zejména řidiči motorových vozidel si musí zejména při předjíždění cyklistů počínat s náležitou opatrností,“ stojí v novém rozsudku.

Soudci zároveň zmínili, že i používání stezky pro chodce a cyklisty je spojeno s určitými riziky, zejména tam, kde se pohybuje hodně chodců

„I z tohoto důvodu je rozumné, aby cyklista měl možnost volby podle konkrétních místních podmínek, stavu komunikace, frekvence provozu, rychlosti jízdy apod., zda použije stezku pro chodce a cyklisty, nebo pozemní komunikaci spolu s dalšími řidiči,“ rozhodl NSS.