Nadace Via vyplatila lidem 111 milionů a 130 milionů dostaly domácnosti od dalších nadačních fondů, nadací a veřejných sbírek. ČTK o tom při příležitosti Světového humanitárního dne připadajícího na čtvrtek informovala Karolina Emanuelová z organizace ADRA.

Ve sbírkách na pomoc lidem a obcím po tornádu dárci přispěli přes 1,2 miliardy korun. Intervenční týmy humanitárních organizací monitorovaly zasažené domácnosti, aby získaly data pro cílené směrování pomoci a spravedlivé rozdělení peněz ze sbírek.

"Počet domácností, kde intervenční týmy prováděly šetření, se vyšplhal na 1800. Diakonie, ADRA a Člověk v tísni si v zájmu rychlého postupu rozdělily lokální působnost, sjednotily metodiku šetření a data pak poskytly dalším nadacím a nadačním fondům, které otevřely sbírky na pomoc lidem na Moravě. První finanční podporu většina zasažených domácností získala necelé tři týdny po tornádu," uvedla Emanuelová.

Práce organizací tím neskončila. "Po první vlně vyplácení peněz plošně všem zasaženým domácnostem přichází na řadu diverzifikovaná pomoc, která podle mezinárodně uznávaných principů humanitární pomoci bere zvláštní zřetel na nejzranitelnější skupiny obyvatel," sdělila Kristina Ambrožová, ředitelka Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Dodala, že lidé na místě dlouhodobě potřebují psychosociální podporu. Dobrovolníci se po prvním monitoringu nyní do domácností vrací a zjišťují aktuální stav a potřeby.

Modré plachty na střechách domů postupně ubývají a nahrazují je nově pokryté střechy. Na fasády domů si však lidé kvůli zahloubení elektrických rozvodů ještě počkají. "Stále ještě smutně působí mezery po demolicích poškozených objektů. Zatím se připravuje projektová dokumentace a všechna důležitá povolení. Věříme, že se mezery v ulicích postupně zaplní. Většina stavebních činností a úprav směřuje k zahájení školního roku. Obnovu komplikují dlouhé dodací lhůty především pro výměny poškozených a rozbitých oken," řekl Josef Koláček, koordinátor pomoci na Moravě z organizace ADRA.

Peníze ze sbírky na portálu Donio získal například Petr Marada z Mikulčic. "Znamenalo to pro nás naději, jistotu myšlenek dobrých lidí, kteří se třeba nemohli fyzicky zúčastnit úklidu, ale přispěli finančně. Výše sbírky nám dala klid na opravy, jelikož jsme věděli, že nám pomůže v opravách, a musíme je tím pádem zvládnout. Je to obrovský závazek vůči všem dárcům," poznamenal.

Spolupracující nevládní organizace, nadace a nadační fondy rozdělily peníze už ve dvou kolech. V první fázi rozdělily 230 milionů korun mezi více než 1500 rodin, peníze sloužily na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb. V druhém kole dostaly podporu rodiny, jejichž domy byly značně poškozeny a nadále potřebují finanční podporu. Ze 700 prošetřených domácností v Moravské Nové Vsi získalo ve druhém kole podporu 350 domácností, v Hruškách zhruba 180 domácností. V Mikulčicích, Lužicích a Hodoníně-Pánově si peníze rozdělilo přibližně 450 domácností.