Těmito budou například stavba Janáčkova kulturního centra, kulturní akce nebo prostředky dalším organizacím. Prozradil to Jiří Klement z tiskového oddělení krajského úřadu.

Jihomoravský kraj je zřizovatelem devíti příspěvkových kulturních organizací a jedné veřejné výzkumné innstituce. "V roce 2019 budou na základě schváleného rozpočtu příspěkovým organizacím poskytnuty finanční prostředky ve výši téměř 160 milionů na provoz a 6,5 milionu veřejné výzkumné organizaci," uvedl Klement.

Kraj dá také 16 milionů Moravské zemské knihovně v Brně, která plní funkci regionální knihovny. Odbor kultury památkové péče rozdělil svým příspěvkovým organizacím na investice skoro dva miliony korun, odbor investic vyčlenil kulturním příspěvkovým organizacím na investice přes 43 milionů. Letos například skončí oprava fasády vyškovského zámku nebo práce na sociálním zařízení zříceniny hradu Cornštejn.

Kraj také vypsal dotační programy v kultuře a památkové péči. Přes 28 milionů si rozdělí 284 subjektů, z toho 203 v kultuře a 81 v památkové péči. Na Muzejní noc a noc kostelů v Jihomoravském kraji kraj vyčlenil milion korun a na podporu památek místního významu dal 1,5 milionu. Na individuální dotace je vyčleněno 16,6 milionu korun.

V rozpočtu na letošní rok se podle Klementa počítá s poskytnutím dotace 25 milionů korun na Janáčkovo kulturní centrum. Koncertní sál za více než miliardu je investicí města Brna. Podílet se bude i stát a kraj. Dalších 50 milionů vymezil kraj na akce v kultuře a památkové péči s celokrajským významem. Na základě víceletých smluv dostanou přes osm milionů od kraje také tři kulturní subjekty, a to Mezinárodní centrum slovanské hudby, Český filharmonický sbor Brno a Janáčkova akademie múzických umění.