Monitorování kvality ovzduší v Brně ukázalo zlepšující se trend. Z výsledků projektu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity vyplynulo, že koncentrace látek jako benzo(a)pyren, oxid dusnatý nebo oxid uhelnatý dlouhodobě klesá. Novinářům to v pondělí řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Odborníci z Masarykovy univerzity začali loni v únoru zjišťovat kvalitu ovzduší speciálně vybavenými měřicími vozy. Data sbírali rok a nyní je zpracovávají. Výsledky budou známé v květnu. „Už teď ale můžeme říct, že ovzduší v Brně je rok od roku lepší. Velmi pozitivně lze hodnotit zejména setrvalý pokles koncentrací rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, který představuje na řadě míst České republiky velký problém,“ řekl Hladík.

Projekt, na kterém s Masarykovou univerzitou spolupracuje i město, pokryjí peníze z norských fondů

Výstupem bude aktualizace akčního plánu pro zlepšení kvality ovzduší v Brně a návrh opatření, která budou mít kladný vliv na veřejné zdraví a kvalitu života obyvatel. Patří mezi ně třeba snížení emisí z provozu vozidel města a jeho příspěvkových organizací, rozvoj veřejné a cyklistické dopravy, zakládání nových vegetačních prvků nebo omezování prašnosti ze stavební činnosti.

Součástí projektu je i doplňkové měření kvality ovzduší v blízkosti dětí

„Účelem je zjistit, jak moc jsou vystaveny znečištěnému ovzduší v závislosti na jejich denní aktivitě. Tohoto měření se účastní 150 žáků, kteří u sebe mají vzorkovače měřící kvalitu ovzduší. Momentálně jsou výsledky měření představovány a projednávány s představiteli jednotlivých městských částí a městských společností,“ řekl náměstek brněnské primátorky Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).