Stavba zamýšlené lanové dráhy z brněnských Pisárek k univerzitnímu kampusu by podle ornitologů zničila nocoviště tisíců havranů polních a kavek obecných. Připravují proto petici. Česká společnost ornitologická (ČSO) o tom informovala v tiskové zprávě. O lanovku usiluje brněnský dopravní podnik, na stavbu za stovky milionů korun ale zřejmě nebudou peníze.

Poslední velké zimní nocoviště havranů polních a kavek obecných na jižní Moravě je podle ornitologů přímo v trase plánované lanovky. Jejich počty se tam v posledních zimách pohybují až kolem 15.000 jedinců. „Havrani polní na Brněnsko přilétají v zimním období z dalekých hnízdišť v Rusku a Bělorusku a na nocování se k nim připojuje i prakticky celá brněnská populace silně ohrožených kavek obecných. Společné nocování jejich velkých hejn je z širšího okolí Brna známé více než 100 let,“ uvedl předseda Jihomoravské pobočky ČSO Jan Sychra.

Z ornitologického pohledu patří lokalita podle něj také mezi nejvýznamnější v Brně

Vyskytuje se tam víc než 80 ptačích druhů. „Jde přitom i o druhy zvláště chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny. To se týká především mokřadních a lesních druhů, které zde nacházejí jedno z mála útočišť v Brně. Lze zmínit např. kriticky ohrožené morčáky velké či silně ohrožené ledňáčky říční a ostříže lesní. Kromě likvidace jejich biotopu kácením a zemními úpravami by po výstavbě lanovky docházelo k masakrům ptáků po nárazech do drátů lanovky a do skleněných ploch, kterými návrh nešetří,“ uvedl ornitolog.

Délka zamýšlené dráhy má být zhruba 1,7 kilometru. Výchozím bodem je nástupní stanice Pisárky-Lipová, lanovka má dál vést k mezistanici Riviéra a poté ke kampusu

Plánovaná přepravní kapacita je až 2000 lidí za hodinu. Proti zamýšlené stavbě se ozvaly i další protestní hlasy, ve stavebním řízení se odvolala například Masarykova univerzita i někteří občané. Začátek možné stavby ale není jistý, na lanovku je podle dřívějšího vyjádření dopravního podniku téměř nemožné získat dotaci z evropských peněz.