Bílé bloky symbolizující život i dílo královny Elišky Rejčky a s nimi propojený parčík mandloní zasazený do širšího trávníku. Takové je základní rozvržení odborníky nejlépe hodnoceného návrhu od Michala Palaščaka a Heleny Lukášové, který získal 2. cenu v soutěži pořádané ve spolupráci Kanceláře architekta města Brna (KAM) a Odboru kultury brněnského magistrátu. První cenu odborná porota neudělila. Výsledky soutěže dnes projednali brněnští radní. Veřejnost si všech 34 návrhů prohlédne na výstavě v Urban centru na Staré radnici, a to od druhé půlky května, informoval na webu města mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Řešení přinese zelený prostor pro relaxaci

Vybrané řešení podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) přinese zelený prostor pro odpočinek a zastavení se v rušném městském životě. „Mandloňový sad má reprezentovat duchovní rozměr místa, betonové kvádry pak devět rukopisů zhotovených pro ženský cisterciácký klášter. Každý z nich nese také latinské slovo charakterizující dvojnásobnou českou a polskou královnu Elišku Rejčku a rozkrývající její bohatý a dramatický život,“ uvedla primátorka.

Je to komplexní řešení celé lokality

Podle ní jde navíc o komplexní pojednání řešeného území na Mendlově náměstí, plochy mezi bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, Pekařskou ulicí a do budoucna upravenou tramvajovou smyčkou, včetně jeho zpřístupnění. To je i pro město nejlepší pojetí pocty této všestranné osobnosti.

Upustili od figurálního sochařského ztvárnění

Podle autorů Michala Palaščaka a Heleny Lukášové se rozhodli upustit od figurálního sochařského ztvárnění. Královna Eliška Rejčka totiž podle nich nemá ustálenou ikonografickou podobu. Během svého pohnutého života zároveň zastávala řadu politických, společenských i privátních rolí, které lze adekvátně vyjádřit právě pojednáním veřejného prostoru. Do něho jako zakladatelka ženského kláštera se špitálem i přilehlou bazilikou dokázala radikálně a velkoryse vstupovat a formovat jej.

Bloky mají praktickou funkci

„Návrh přináší konceptuálně střízlivý a jednoznačně myšlený příspěvek k řešení veřejného prostoru. Jako porotci jsme si potenciál jeho realizace při zkvalitnění daného místa dokázali dobře představit. Jednotlivé bloky uměleckého prvku mají vedle symbolické úlohy také praktickou funkci, je možné na nich sedět či ležet ve stínu mandloňového sadu. Návrh je navíc hospodárný,“ doplnil radní pro územní plánování a člen poroty Petr Bořecký (ANO).