Zpočátku by tyto nové léky měly být indikovány a předepisovány v Centrech pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Takové centrum existuje ve FNUSA  při I. neurologické klinice již od roku 2002.

„Bolesti hlavy jsou častou obtíží, se kterou se v životě setká velké množství lidí. Pokud jsou spojeny s nějakou příčinou např. vysokým tlakem, úrazem apod., jsou označovány jako sekundární. Kromě toho existuje skupina bolestí, označovaných jako primární. Nejčastějším a typickým představitelem této skupiny je migréna, kterou trpí zhruba 10 % populace,“ informuje MUDr. Pavel Řehulka z Centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy I. NK FNUSA a LF MU. I migréna má svoje formy, zjednodušeně lze tuto chorobu roztřídit na migrénu bez aury a migrénu s aurou. Intenzita bolesti nezřídka bývá ochromující.

Léčba migrény zahrnuje především léčbu akutního záchvatu, ale pokud nemocný trpí frekventními a těžkými záchvaty, je vhodné přistoupit k použití léků zvaných profylaktické. Tyto léky mohou vést ke snížení frekvence a tíže bolesti, a ke snížení spotřeby akutní medikace. Zhruba před 25 lety byly do běžné klinické praxe uvedeny léky, určené specificky k léčbě migrenosních záchvatů, známé jako triptany. V praxi byl vytvořen systém indikace profylaxe, použití účinných léků a ev. jejich kombinace. Přes tyto pokroky v léčbě je ale stále určitá skupina nemocných, u kterých přetrvávají frekventní, protrahované záchvaty s řadou nepříjemných doprovodných příznaků (např. zvracením). Může dojít i k tomu, že původně účinné léky svůj efekt pozbyly nebo se efekt stal nedostatečným.

„Širšímu uplatnění nových léků v léčbě nemocných zatím brání vysoká cena a nutnost uhradit si předepisovaný lék prakticky v plné výši. Jsou však vedena jednání se zdravotními pojišťovnami. Výsledkem by mělo být zásadní snížení doplatku pro pacienta,“upřesnil nasazení léčby prof. MUDr. Milan Brázdil, přednosta I. neurologické kliniky FNUSA a LF MU.

Nové léky patří do skupiny humánních monoklonálních protilátek proti receptoru CGRP. Na českém trhu je t.č. erenumab – přípravek s názvem Aimovig, v síle 70 mg. Následně bude k disposici i v síle 140 mg. Jeho indikací je užití v profylaxi u nemocných s frekventními a těžkými migrenosními záchvaty (více jak 4x za měsíc). Aplikuje se podkožně (je v podobě injekčního pera), 1x za 4 týdny, dlouhodobě. Bezpečnost a účinnost je prokázána pro pacienty od 18 let věku. Není tedy indikován pro děti a mladistvé do 18 let věku, dále není indikován u těhotných a kojících žen. Pacienti užívající Aimovig by měli být pravidelně sledováni ošetřujícím neurologem, nebo neurologem preskribujícího centra.