Řídicí výbor Železničního uzlu Brno ustavený ministrem dopravy dnes doporučil přesun brněnského hlavního nádraží do míst dnešního nákladového dolního nádraží. Zároveň odmítl závazek financovat podzemní železnici, tzv. severojižní kolejový diametr, z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Uvedl to dnes v tiskové zprávě mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

Brněnští zastupitelé přitom v únorovém usnesení žádají, aby se "smysluplná část diametru zprovoznila v dohledné době od zprovoznění nádraží". Náměstek primátora Richard Mrázek (ANO) vnímá dnešní rozhodnutí jako předpokládané. "Nedalo se čekat, že by ministerstvo dalo Brnu bianco šek pro stavbu diametru. Důležité je, že v usnesení je také úkol Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), aby co nejdříve zpracovalo studii proveditelnosti na podzemní železnici. Myslím, že je to v souladu s tím, co odhlasovalo zastupitelstvo," řekl ČTK Mrázek.

Předpokládá, že po dokončení studie dojde k dohodě státu, kraje a města, jak bude vypadat financování diametru. S výsledkem jednání je spokojená i SŽDC. "Usnesení je v souladu s postojem a doporučením SŽDC. Jedná se o významný krok pro budoucí stavbu železničního uzlu," uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Pro modernizaci železničního uzlu Brno byla zvolena poloha u řeky a na tomto názoru panuje shoda všech rozhodujících institucí. Takový vzkaz vyslali dnes zástupci města Brna, Jihomoravského kraje, ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty, Českých drah a Státního fondu dopravní infrastruktury. Poprvé od doby, kdy brněnský železniční uzel a polohu nádraží projednaly město a kraj, se zástupci těchto institucí dnes poprvé sešli v takzvaném Řídicím výboru železničního uzlu Brno.

Město Brno na dnešním jednání zastupoval primátor Petr Vokřál a náměstek pro investice Richard Mrázek. Jihomoravský kraj reprezentoval náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák a náměstek hejtmana pro územní plánování Martin Maleček.

„Jsem rád, že jsme překonali období, kdy dlouhodobá nerozhodnost Brna zapříčinila odkládání celého projektu modernizace nádraží. Na shodě o poloze nádraží u řeky nyní došlo i na úrovni řídicího výboru, který potvrdil stanovisko zastupitelstev města i Jihomoravského kraje. Je důležité, aby na tyto kroky nyní co nejdříve navázala vláda. Společně s hejtmanem také pozveme co nejdříve na další návštěvu ministra dopravy Dana Ťoka, abychom ho podrobně seznámili s tím, jaké kroky nyní děláme jako město a kraj a jak budeme pokračovat v investicích do potřebné infrastruktury. Důležitá je i nedávno zahájená realizace projektu Tramvaj Plotní, která zaručí lepší dopravní obslužnost budoucího nádraží,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

„Dnešní usnesení o umístění železničního uzlu Brno i jeho variantě realizace vítáme, je v souladu se stanoviskem Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Znamená to, že v rámci realizace nádraží dojde také k posunu v přípravě projektu Severo-jižního kolejového diametru. K celé jeho trase bude nyní zpracována studie proveditelnosti s tím, že půjde o společnou investici státu, Jihomoravského kraje a města Brna,“ řekl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro územní plánování Martin Maleček.

Výbor ještě uložil SŽDC, aby prověřila technologické a kapacitní možnosti obou variant, tedy i nezvolené varianty nádraží v centru. Stále silněji proti odsunu nádraží brojí nákladní dopravci, kteří chtějí zachovat oddělení koridorů pro nákladní a osobní dopravu. Nyní lze projet Brno vlakem po dvou trasách, po přesunu nádraží bude jezdit veškerá doprava přes nové hlavní nádraží.

Z variant odsunutého nádraží vybral řídicí výbor podvariantu, která řeší zaústění chrlické trati do podzemní stanice, což umožňuje výstavbu podzemní železnice. Než se však bude stavět dále na sever, aby se jednou napojila na tišnovskou trať, bude její podzemní stanice pod kolejištěm hlavního nádraží sloužit pro vlaky od Chrlic jako koncová.

"Cílem ministerstva nyní je předložit konečný návrh do dvou měsíců na jednání vlády," uvedl Neusar. Do poloviny roku by tak mělo být zřejmé, jakou variantu bude podporovat vláda.

Pokud i ona podpoří přesun nádraží, budou pokračovat přípravné práce pro stavbu nového nádraží, které má vyřešit kapacitní problémy toho současného. Stavba se odhaduje zhruba na 45 miliard korun, připravit se musí i městská infrastruktura. Podle odhadů by se nové nádraží mohlo stavět šest let, nejoptimističtější odhady hovoří o začátku ještě v roce 2020. Strana zelených a občanské iniciativy však chtějí dál bojovat za zachování nádraží v centru.

Vláda už jednou v roce 2002 rozhodla, že se nádraží v Brně bude přesouvat, od té doby však není vydané ani pravomocné územní rozhodnutí.

„Jsem rád, že řídicí výbor dal jasné stanovisko pro variantu Ac. Je to výrazný posun v cestě za novým nádražím v Brně,“ řekl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu Roman Hanák.

Řídicí výbor železničního uzlu Brno byl ustanoven rozhodnutím vlády v roce 2015. Stanovisko tohoto výboru nyní dostane na stůl centrální komisi ministerstva dopravy, která by tuto investici měla potvrdit. Poslední potvrzení bude poté rozhodnutí vlády.

Usnesení schválené řídicím výborem:

Vzhledem ke snaze o minimalizaci časových a věcných rizik územní přípravy a snaze minimalizovat omezení pro cestující v době výstavby se doporučuje k realizaci varianta Ac, a to za podmínky, že přijetím varianty Ac nevzniká automatický závazek státu k výlučnému financování akce SJKD ze zdrojů SFDI v případě její realizace.

SŽDC na jednání Centrální komise Ministerstva dopravy připraví prezentaci technologické a kapacitní spolehlivosti jednotlivých variant.