Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Brno je s více než 6000 porody ročně největší porodnicí v České republice. Po více než 20 letech odešel z funkce s ohledem na důchodový věk Pavel Ventruba, na pracovišti ale bude mít nadále úvazek, řekl mluvčí nemocnice Pavel Žára. Podle Weinbergera je naprostou prohrou, že dosud nestojí nová porodnice a pracoviště jsou na dvou místech vzdálených několik kilometrů.

Weinbergera uvedl do funkce nový ředitel nemocnice Jaroslav Štěrba. "Místa přednosty se ujal na základě výsledku výběrového řízení. Bylo vyhlášené loni s ohledem na důchodový věk předchozího přednosty Pavla Ventruby. Na klinice ale zůstane v nějakém úvazku," řekl Žára.

Jednačtyřicetiletý Weinberger vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, loni se stal docentem v oboru gynekologie a porodnictví. Na klinice působí od roku 2003. Podle něj měla být už dávno hotová nová porodnice. "O této skutečnosti se mluví od doby, co jsem nastoupil na kliniku. Je naprostou prohrou, že nová budova kliniky už dávno nestojí a my jsme stále rozděleni na dvě pracoviště," uvedl Weinberger. Podle něj se žádná z klinik nemocnice nemusí potýkat s tak obrovskými personálními, finančními i odbornými problémy, které plynou z rozdělení pracoviště. "Přesto jsme jedna z mála klinik v nemocnici, která je dlouhodobě zisková. Nacházíme se ale nyní v situaci, kdy se kvůli rozdělení pracoviště stal chod kliniky neúnosným a z dlouhodobého hlediska z mnoha důvodů neudržitelným," uvedl Weinberger. Pokud se nepotvrdí v krátké době kroky k zahájení stavby nové porodnice, bude podle něj potřeba zbavit se vize nové porodnice na zelené louce a přistoupit ke stavebním úpravám, které by umožnily přesun celku do jedné budovy v Bohunicích. A co by chtěl hlavně zlepšovat? "Jsem velmi rád, že přebírám po profesorovi Ventrubovi prestižní pracoviště, které má v široké veřejnosti dobrý zvuk a jméno. Myslím, že ale nyní stojíme před výzvou, jak dále komunikovat s odbornou i laickou veřejností, jakým moderním způsobem se s využitím nových informačních a komunikačních kanálů starat nejen o dobré jméno našeho pracoviště, ale zajistit i chod a rozvoj kliniky po ekonomické stránce. Je nutné navázat velmi dobrou komunikaci se subjekty ze soukromého sektoru, z řad podporovatelů naší kliniky, kteří vnímají naši činnost i jako službu společnosti a chtějí prostřednictvím nás realizovat svoje navýsost humánní pohnutky spočívající v pomoci lidem, kteří ji potřebují. Bude nutné se zaměřit na nové interaktivní komunikační cesty, jako jsou sociální sítě, kde by měly být prezentovány konkrétní příběhy, osudy a tím představována naše excelentní medicínská služba, kterou poskytujeme."