Z dvaceti sedmi přihlášených návrhů vybrala porota tři nejlepší. Rada města Brna na její doporučení schválila realizaci podle návrhu Jana Šebánka.

„Díky projektu Sochy pro Brno přibývají sochy významných brněnských osobností na místech, s nimiž je jejich osud přímo spjatý. Typickým příkladem jsou proslulé žárovky na Malinovského náměstí, které připomínají, že Mahenovo divadlo (tehdy divadlo Na Hradbách) bylo první elektricky osvětlenou budovou v Brně. Osvětlení nedodal nikdy jiný než firma Edison,“ představil celý projekt náměstek primátora pro kulturu Matěj Hollan.

Momentálně galerii Soch pro Brno rozšíří socha pátera Středy. Při výběru konkrétní podoby sochy se porota řídila třemi hledisky: nejvíce akcentovala originalitu a kreativitu daného řešení, ale zohledňovala také, jak navržené dílo zapadá do určeného prostoru. Nejlépe z jejího hodnocení vyšel návrh Jana Šebánka.

„Páter Středa bude mít svůj pomník u kostela Nanebevzetí Panny Marie na nároží ulic Jezuitské a Beethovenovy, kde působil a je i pohřben. Návrh Jana Šebánka jsme zvolili díky jeho střídmosti, strohosti a silné vazbě na klasický odkaz figurálního sochařství. Bude tak tvořit určitý protipól řadě již existujících brněnských soch, které jsou pojaty spíše nekonvenčně,“ popsal Petr Hladík, první náměstek primátora a zároveň předseda poroty.

Výrazným prvkem na soše je koule, která odkazuje k samotnému založení řádu jezuitů, jehož byl páter Středa příslušník. Spoluzakladatel řádu Ignác z Loyoly (1491–1556) byl při své službě v armádě zraněn dělovou koulí. Při dlouhé rehabilitaci začal studovat knihy o Ježíši Kristu a nakonec se zcela oddal duchovnímu životu.

Zároveň koule symbolizuje i období třicetileté války a obléhání Brna. Na obraně města se páter Středa podílel organizováním studentů, tovaryšů i měšťanů a podle mnohých svědectví působil jako duchovní a morální pilíř brněnských obránců.

„Umístění dělové koule navíc umožňuje kontakt veřejnosti se sochou a je tak možné, že vznikne něco podobného jako na dalších významných sochách v jiných metropolích – tedy že to bude místo, kterého se budou turisté dotýkat. Koule, lesklejší než zbytek sochy, se tak stane dokladem komunikace mezi uměleckým dílem a jeho diváky,“ doplnil Petr Hladík.

Druhý v pořadí skončil návrh dvojice Daniela Trubače a Svatopluka Sládečka a na třetí příčce se podle hodnocení poroty umístil návrh Dušana Váni.

Členy poroty byli vedle prvního náměstka Petra Hladíka a náměstka pro kulturu Matěje Hollana i primátor Petr Vokřál, rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie Josef Čunek a za oblast výtvarníků Radek Horáček, vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU, sochař Tomáš Medek a architekt Petr Hrůša.

Vítězný návrh i dalších šestadvacet přihlášených si mohou od zítra lidé prohlédnout v prostorách Urban Centra. Výstava potrvá až do 24. 8. Týden na to ji vystřídá výstava návrhů soch připomínajících Adolfa Loose, jehož memento vznikne rovněž v rámci Soch pro Brno.

„V další fázi projektu by mohly vzniknout například sochy připomínající osobnost královny Elišky Rejčky, matematika a filozofa Kurta Friedricha Gödela, gymnastu a odbojáře Jana Gajdoše, majitele továrny a mecenáše Friedricha Wanniecka či architekta Bohuslava Fuchse,“ nastínil Matěj Hollan.