Naposledy uhynuly ryby v řece Svratce u Rajhradu na Brněnsku nebo v řece Jihlavě. V tiskové zprávě to ve středu uvedl mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Nízké průtoky vedou podle Povodí Moravy k slabšímu naředění vody, horké počasí navíc způsobuje rychlé prohřátí vodního sloupce. Ve vodních tocích i v menších vodních zdržích proto ubývá kyslík. Navíc v okamžiku, kdy dlouhotrvající sucho vystřídají krátké a prudké deště, vyprahlá krajina nedokáže množství vody absorbovat. Do řek s už tak nízkým obsahem kyslíku se pak dostává spláchnutá zemědělská půda i znečištěná voda z kanalizací.

"Nízké průtoky, vysoké teploty, nedostatek kyslíku samy o sobě vytváří podmínky, ve kterých ryby velmi obtížně přežívají. Pokud k těmto faktorům přibude anomálie ve formě silně znečištěné vody ze splachů a z kanalizací či jejich odlehčení, může v těchto úsecích vodních toků bohužel dojít k úhynům ryb a vodních živočichů," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Právě nedostatek kyslíku nebo znečištění toku v důsledku přívalových srážek byly podle podniku příčinou několika úhynů ryb v posledních týdnech. Lokálně se tak stalo například minulý týden ve Svratce u Rajhradu na Brněnsku, o týden dříve v Jihlavě nebo ve Víceměřicích na Prostějovsku v toku Brodečka.

Státní podnik žádá lidi, aby v případě nálezu většího množství uhynulých ryb nahlásili událost na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy nebo na příslušný vodoprávní úřad.

Sucho řeší Povodí Moravy několik posledních let, letos v květnu kvůli tomu svolalo dosud největší pracovní skupinu. Zúčastnili se jí například zástupci krajských vodoprávních úřadů, vodoprávních úřadů dotčených měst, odběratelé vody na závlahy, zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí. Skupina vyzvala k hospodárnému využívání vodních zdrojů a doporučila intenzivní kontroly nepovolených odběrů povrchové vody a kontroly dodržování manipulačních řádů vodních děl.