„Do dalšího období jdu s pokračování toho, na čem jsme pracovali ve vedení fakulty v předchozích čtyřech letech. Jsem velice rád, že získala podporu vize, abychom budovali dál kvalitní evropskou fakultu, kde se pěstuje dobrá informatika v rozmezí od teoretických disciplín až po praktické aplikace, a nejnověji také záležitosti týkající se kyberbezpečnosti,“ uvedl Zlatuška.

Jiří Zlatuška byl děkanem fakulty do 8. dubna, kdy podal rezignaci. Důvodem bylo to, že v první volbě pro nové funkční období neuspěl. Do doby zvolení a následného jmenování nového děkana převzal pravomoci spojené s řízením fakulty stávající statutární zástupce a proděkan pro studijní programy Jiří Barnat.

Zlatuška byl v minulosti i rektorem Masarykovy univerzity. Poté působil jako senátor a zastupitel města Brna. V minulém volebním období se na kandidátce ANO dostal do Sněmovny.