Téměř s měsíčním předstihem dokončila Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) přestavbu vidlicové křižovatky silnic II/385 a II/387 v Předklášteří. Momentálně probíhají už jen drobné úpravy a úklid. K tomu, aby se tu otevřel provoz, je potřeba, aby dal konkrétní úřad povolení k oficiálnímu zprovoznění komunikace. Silničáři o tom informovali ve zprávě na jejich facebookové stránce.

Křižovatka se nachází v extravilánu. Jednalo se o přestavbu dvoupruhové směrově nerozdělené, z hlediska bezpečnosti nevhodně řešené, stávající úrovňové křižovatky vidlicového tvaru složené spíše ze tří samostatných křižovatek. „Nová křižovatka je styková se zřízením odbočovacího a připojovacího pruhu na silnici II/385,“ popsal ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Požadavek na konkrétní přestavbu podle Hanáka vyplynul také z bezpečnostního posouzení křižovatky. Délka úpravy silnice II/385 je 354m a silnice II/387 je 116m.

„Vzhledem k nastalé situaci teď žádáme příslušný úřad o oficiální zprovoznění komunikace.  Pevně doufáme, že se nám to vzhledem k dovoleným podaří co nejdříve. Předpoklad je, že povolení získáme ke konci července a silnici otevřeme,“ doplnil Hanák.