Objekt je navržený jako dvoupodlažní, pro sportovce tak vznikne hřiště s umělým povrchem, posilovna i bar s terasou. Budova bude mít kromě hlavního vstupu ještě dva boční.

Tribuna pro diváky je po celé délce hřiště a má kapacitu 150 osob. V druhém nadzemním podlaží se nachází menší cvičební sál a dále klubovny pro místní spolky. V levé části objektu je navržena posilovna včetně šatny dělené na muže a ženy s vlastním hygienickým zázemím a úklidovou komorou.

Objekt je řešen jako bezbariérový, komunikační prostory jsou bez terénních nerovností a přístup do druhého nadzemního podlaží je zajištěn výtahem.

„Za myšlenkou realizovat multifunkční halu stojí především oddíl házené z újezdského Sokola, vím, že se na krásné prostory nové haly těší. Osobně věřím, že poté budou výsledky místních sportovců ještě lepší,“ uvedla starostka města Marie Kozáková (KDU-ČSL a nestraníci).

Multifunkční sportovní hala je situována do prostoru bývalého koupaliště. Do budoucna je počítáno s vybudováním venkovních sportovních ploch, například kurtů, proto je součástí sportovní haly také zázemí pro venkovní sporty tvořené dvojicí šaten samostatně pro muže a ženy. Stavba Multifunkční sportovní haly přijde asi na 85 mil. Kč bez DPH.