Teprve letošní rok je ve výstavnictví možné považovat za plnohodnotný, který není poznamenaný pandemií covidu-19. Veletrhy Brno využívají veletržní kalendář bez jakýchkoli omezení a některé veletrhy dokonce zaznamenaly historicky rekordní účast vystavovatelů i návštěvníků. V porovnání s loňskem tržby rostou v řádech desítek milionů korun, řekl obchodní ředitel firmy Lukáš Helan. Zájem vystavovatelů je obecně velký s ohledem na to, že některé akce se nekonaly tři nebo čtyři roky.

Loňské tržby Veletrhů Brno činily téměř 740 milionů korun, zisk přesáhl pět milionů korun. Do budoucna firma plánuje ziskovost znovu vyšší. Prioritami pro úspěšné veletrhy jsou nyní podle Helana inovativní obsah, moderní prezentační technologie a kvalitní odborný doprovodný program. „Případové studie národních asociací jasně dokumentují nárůst zájmu vystavovatelů o veletrhy,“ řekl.

Pandemie koronaviru, která vypukla na jaře 2020, fungování veletrhů výrazně proměnila

Nebyla primárním důvodem, proč některé veletržní akce zanikly, ale zásadně jejich podobu či samotnou existenci ovlivnila. „Na pořádání či nepořádání odborných oborových veletrhů má největší vliv situace v konkrétním oboru, pro který se veletrh koná. Prochází-li některý obor či oblast průmyslu složitým obdobím a firmy čelí vážným ekonomickým problémům, škrtají jako jedny z prvních výdaje na propagaci včetně účastí na veletrzích. Covid takovouto situaci v mnoha oborech zásadně ovlivnil, například globálním zastavením toku výrobních komponentů, a tím zastavením výroby,“ vysvětlil Helan. Původně naplánované akce se tak rušily, protože nebylo co vystavovat.

Kvůli obrovskému útlumu veletržního byznysu bylo nutné snížit počet zaměstnanců, aby vůbec společnost vlastněná stoprocentně Brnem přežila

„Prakticky celé období let 2020 až 2022 se neslo ve znamení reorganizací a zeštíhlovacích procesů. Bylo nutné snížit režijní náklady a došlo k odložení plánovaných investic. Během tří let společnost přišla o více než 40 procent zaměstnanců, což jí však ve finále umožnilo překlenout složité období a díky automatizaci řady interních procesů zajistit její chod,“ podotkl Helan. Loni už se začaly obchodní týmy znovu posilovat a nyní jsou personálně pokryté všechny veletržní i mimoveletržní akce.

Na veletrhy jsou navázané desítky firem a živnostníků, kteří se museli s těžkou situací také vyrovnat

Byly obavy o to, až se veletrhy znovu rozběhnou, aby se tito lidé vrátili. „Museli jsme se vzájemně přizpůsobit době a některé procesy nastavit zcela nově. Plánování, tak jak jsme ho znali, prakticky přestalo existovat. U některých veletrhů jsme nevěděli ani den před jejich konáním, zda je budeme moci zahájit. Určitě to však ještě více posílilo naši vzájemnou schopnost operativy,“ řekl Helan.

V poslední letech se začalo proměňovat i samotné výstaviště, především v západní části

Tento týden začala výstavba multifunkční haly na pozemcích, které dříve patřily Veletrhům. A také se zde staví nová širší čtyřproudová silnice, která je součástí velkého městského okruhu, a obslužné komunikace. Proměna potrvá ještě tři až pět let. „Po dokončení těchto prací bude výstaviště posunutím vstupních bran v západní části sice o něco menší, za to však bude plynule navazovat na novou multifunkční halu včetně možnosti využívání nových příjezdových komunikací a parkovacích míst v jejím okolí,“ řekl Helan.

Změn může podle Helana doznat i část území podél ulice Hlinky, kde jsou některé objekty, které přímo nesouvisejí s veletržní činností, například nevyužívaná budova divadla

„Prostoru pro pořádání celoareálových veletrhů, jakými jsou Mezinárodní strojírenský veletrh či Techagro, však bude dostatek. Rozhodně počítáme i s akcemi typu Majáles, Festival Life či obdobou oslav 95. let výstaviště,“ dodal obchodní ředitel.