Město Brno se bude podílet na stavbě čtyř nových sběrných dvorů a modernizaci dvou stávajících. Spolupráci se společností SAKO Brno, která sběrná střediska odpadu provozuje, potvrdili i brněnští radní.

Nové sběrné středisko v Žabovřeskách by mělo vzniknout na ulici Sochorova do roku 2020. Cílem je vybudovat nové, které bude odpovídat všem technickým i hygienickým standardům a umožní občanům pohodlně odkládat různé druhy odpadů. „Nově budované zařízení bude od stávajícího provizorního vzdáleno asi 150 metrů a vznikne v prostoru vymezeném ulicemi Sochorova, Kníničská a tramvajovou tratí. Stavební pozemek je v současné době bez využití a nabízí manipulační plochu o rozloze necelých 1 600 m2. Kromě modernizace střediska tak dojde i k navýšení jeho kapacity tak, aby občané v případě přeplněnosti kontejnerů nemuseli hledat jiné sběrné středisko,“ řekl místostarosta Žabovřesk Filip Leder.

Ten dále dodal, že podle harmonogramu prací bude realizace projektu probíhat od září 2019 do konce roku 2020. Vybudování sběrného střediska by mělo přijít na 7,5 milionu korun, přičemž většina bude pokryta z dotace Ministerstva životního prostředí.

Další sběrná střediska budou v Lazaretní ulici v Židenicích, Slaměníkově v Maloměřicích a Tomešově v městské části Brno-střed. "Cílem je vybudování sběrných středisek odpovídajících všem standardům. Kdokoli do nich může zdarma odkládat odpad, který nelze vyhodit do klasických směsných kontejnerů. V lokalitě Žabovřesky, Maloměřice a Obřany, Židenice a Brno-střed tato místa chyběla, nebo ta stávající nevyhovovala kapacitně," doplnil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Do sběrných středisek odpadů mohou lidé odkládat například chemikálie, zbytky čisticích prostředků, ale i velkoformátový odpad nebo stará elektrozařízení jako jsou varné konvice, ledničky, sporáky a další. Momentálně ve městě funguje 37 středisek. Některá z nich přijímají i stavební suť a pneumatiky. Jejich seznam je k dispozici na stránkách SAKO Brno.