Centrum Recetox Masarykovy univerzity v Brně vstoupilo do evropského výzkumného projektu Endomix, jehož cílem je odhalit dopad tzv. endokrinních disruptorů na zdraví a přinést doporučení, jak se těchto chemikálií vyvarovat. Endokrinní disruptory jsou chemické látky, které jsou obsaženy v produktech denní potřeby a mohou narušovat a poškozovat lidský hormonální systém. Do těla se dostávají jídlem, pitím, vstřebávají se kůží nebo je lidé vdechují v podobě drobných částic. Nebezpečí představují zejména směsi těchto látek, uvedla univerzita na svém webu.

Výzkum se zaměří na ovlivnění imunity

Projekt má přinést odpovědi na to, jak látky působí na zdraví, jaká onemocnění mohou způsobit či urychlit nebo kde a jak přesně v těle působí. Výzkum se zaměří také na to, jak směsi těchto látek ovlivňují imunitní systém, a to zejména na jejich roli při chronických onemocněních, jako jsou astma, alergie, poruchy reprodukce a metabolická onemocnění.

Začínají analýzou biologických vzorků

Počáteční fáze proto zahrnuje analýzu biologických vzorků. Masarykova univerzita k ní přispívá vzorky ze svých dlouhodobých populačních studií. „Faktory ovlivňující zdraví dětí sledujeme od roku 1991, kdy do naší studie ELSPAC vstoupilo skoro 7000 těhotných žen z jihomoravského regionu a umožnilo sledovat zdraví svých dětí až do dospělosti,“ uvedla ředitelka centra Recetox Jana Klánová.

Měří hladiny toxických látek z krve a moči

Vědci s rodinami spolupracují dodnes, v posledních letech začali studovat i generaci jejich dětí. V krvi a moči měří hladiny toxických látek a studují vztah mezi působením chemikálií a zdravím populace. V projektu Endomix se zaměří na mladé dospělé z původní skupiny ELSPAC i na předškolní děti ze studie „nové generace“ a budou sledovat nejen chemickou kontaminaci, ale zejména její dopady na imunitní systém.

Využijí i umělou inteligenci

S využitím nástrojů umělé inteligence budou zkoumat vztahy mezi výsledky z experimentů a základními příčinami stávajících onemocnění účastníků studie. Pokusí se také identifikovat možné rozdíly v působení těchto látek na základě věku a pohlaví.