České zdravotnictví trápí nedostatek zdravotnického personálu. Odborníci odhadují, že v nemocnicích chybí tisíce sester. Důvodem zřejmě není nedostatečné platové ohodnocení, protože v této oblasti došlo k mnoha změnám. Problematická je i fyzická náročnost zaměstnání a s tím související zdravotní problémy, mimo jiné, bolesti zad. Svou roli může sehrávat i skutečnost, že někteří lékaři ještě stále sestry nevnímají jako rovnocenné partnery. Zjistit co za problémem hlavně je a jak to řešit, chtějí díky rozsáhlému průzkumu mezi sestrami vědci z Národního institutu SYRI v Brně.

Profese sestry není tak populární, jak tomu je v zahraničí

„Je evidentní, že profese sestry není tolik populární, jak je tomu v zahraničí. V řadě zemí jsou lékaři a sestry rovnocennými partnery. U nás jsou ale na některých pracovištích pořád ještě sestry vnímány i ze strany lékařů jako personál v submisivní pozici. Také proto tato profese není tak atraktivní pro studenty a pozdější pracovníky,“ uvedla výzkumnice SYRI Denisa Macková, která sama jako sestra působila osm let v Saudské Arábii. V této arabské zemi přitom pracují multikulturní týmy. „Sestry s lékařem spolupracují, jejich kompetence jsou vyšší, a jejich názor je brán v potaz,“ vysvětlila vědkyně, která působí i na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Náročnost povolání zvýraznila pandemie

Vztah sester a lékařů může být jedním z dílčích problémů. Náročnost profese zvýraznila pandemie koronaviru. Záběry vyčerpaných sester zná z médií každý. „Každému je od té doby jasné, že jde o velmi náročné povolání. Řada studentů přitom za covidu musela nastoupit rovnou do terénu a vykonávat činnosti, s nimiž neměli dostatek zkušeností, což mohl být pro některé šok. Zároveň se ale po covidu počet studujících ve zdravotnických oborech zvýšil, což je pozitivní,“ vysvětlila Macková.

Chtějí zjistit situaci v tuzemsku

Výzkumníci chtějí zjistit, jaká přesně situace v České republice je. Proč absolventi nechtějí pokračovat ve své profesní dráze, zda rozhodují finanční vjemy, strach z covidu či jiné pandemie a případně další faktory. Dotazovat se budou sester, které z oboru odešly, stejně jako těch, kteří v něm ještě působí a hledat přesné důvody fluktuace.

Upozorňovali už na bolesti zad

Na jeden problém už vědci SYRI v minulosti upozorňovali. Jsou jimi bolesti zad. „Podceňování závažnosti prevalence bolestí dolní části zad a jejího psychosociálního dopadu mohou být příčinou další fluktuace nelékařského zdravotnického personálu a zejména všeobecných sester, které stráví nejvíce času u lůžka nemocného,“ dodala Andrea Gilchrist ze SYRI. Spolu s kolegyněmi se snaží i v této oblasti zjistit aktuální stav a navrhnout vhodná preventivní opatření.