Ani v zahraničí nejde o běžné vybavení univerzitních a laboratorních zařízení, řekla ČTK mluvčí Mendelovy univerzity Jiřina Studenková.

"Pořízení tohoto přístroje je pro naše vědecké pracoviště revoluční. Technika sekvenování DNA či RNA v současné době představuje jeden z nejprogresivnějších směrů molekulární biologie. Tento přístroj nám přinese nové průlomové informace," uvedl děkan fakulty Robert Pokluda. Mendelova univerzita sídlí v Brně, její zahradnická fakulta ale působí v Lednici na Břeclavsku.

Přístroj využijí hlavně rostlinolékaři. Kromě rychlé analýzy chorob budou také zkoumat účinnost nanočástic při likvidaci nebezpečných bakterií. Univerzita doufá, že špičkový výzkum přinese také mezinárodní patenty a komerčně využitelné produkty.

"Do projektu komplexního rostlinolékařského výzkumu jsme zapojeni společně s 15 zeměmi Evropského výzkumného prostoru. Díky novému přístroji budeme hodnotným vědeckým partnerem ostatním zemím," doplnil Pokluda.

Nový přístroj stojí více než dva miliony korun, nákup škola hradí z fondů Evropské unie. V Lednici nyní připravují laboratoř, přístroj bude v provozu od června.