Policie prověřuje sérii úmrtí v soukromém zdravotnickém zařízení v Brně. Případem se zabývá od loňska ve vztahu k neznámému pachateli, a to pro podezření z vraždy více lidí, což by v případě prokázání viny znamenalo možnost uložit pachateli až 20 let vězení, případně výjimečný trest. ČTK to zjistila z usnesení v databázi Ústavního soudu. Policie ani státní zastupitelství podezření nekomentovaly. Společnost Chronicare Mund, která v Brně provozuje dvě zařízení následné intenzivní péče, podle jednatele Petra Foukala jakékoliv protiprávní jednání v souvislosti s péčí o pacienty zcela popírá. Foukal na dotaz ČTK uvedl, že firma poskytuje policii plnou součinnost. Jde podle něj o křivé nařčení a účelový útok.

„Nezávisle na prověřování ze strany policie jsme ve věci provedli důkladné vnitřní šetření. Jeho závěry, vyvracející a zpochybňující podezření, jsme předali policii,“ uvedl Foukal.

Policejní mluvčí Bohumil Malášek ČTK odkázal na krajské státní zastupitelství. Dozorující státní zástupce Jiří Zemek řekl, že neveřejné trestní řízení nekomentuje. Nejsou tak k dispozici oficiální informace, co přesně policie prověřuje, odkud vzešel impuls, ani v jaké fázi se řízení nachází.

Z usnesení, které ve své databázi nedávno zpřístupnil Ústavní soud, však vyplývají základní obrysy

Usnesení je reakcí na stížnost společnosti Chronicare Mund. Policisté tam provedli prohlídku a odnesli si zdravotní dokumentaci. Poté požádali Městský soud v Brně, aby společnost Chronicare Mund zprostil mlčenlivosti vůči pacientům, a umožnil tak policii, aby se s dokumentací seznámila a mohla s ní pracovat. Městský soud návrhu vyhověl. Obsah spisového materiálu, podaná vysvětlení svědků i navazující šetření prý svědčí o důvodnosti podezření. Následnou stížnost Ústavní soud odmítl, nezjistil žádné porušení práv Chronicare Mund.

„Podle Ústavního soudu došlo k prolomení mlčenlivosti správným procesním postupem. Proto odmítl stížnost stěžovatelky jako zjevně neopodstatněnou,“ řekla mluvčí soudu Kamila Abbasi a zdůraznila, že soud se zabýval pouze touto dílčí rovinou případu.

Ústavní soud si ale při svém rozhodování vyžádal soudní spis a měl k dispozici k nahlédnutí i policejní spis

Ve stručném usnesení pak shrnul, že policie zahájila úkony proti neznámému pachateli pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, „neboť šetřením vyšlo najevo, že u stěžovatelky měl být přibližně od dubna 2021 úmyslně usmrcen neupřesněný počet chronických pacientů“. Podle dostupných informací prověřované období končí listopadem 2022. Jde o více než pět lidí. Následně se policie začala zabývat ještě podezřením z podvodu v souvislosti s proplácením péče o chronické pacienty, a to nejméně od roku 2018.

Foukal ve vyjádření pro ČTK uvedl, že je obecně problematické se vyjadřovat k situaci, kdy policie prověřuje oznámení třetích osob, s nimiž se zařízení nemá možnost přímo seznámit

Žádné obvinění tohoto typu se ale podle něj nezakládá na pravdě. „Pokud jakákoliv osoba takové oznámení učinila, považujeme jej za křivé nařčení a účelový útok na naši společnost, která se jinak těší v oboru dobré pověsti a vykazuje nadprůměrné léčebné výsledky. Proto ještě jednou zdůrazňujeme, že jsme se nedopustili žádného protiprávního jednání na pacientu či pacientech, ani v souvislosti s péčí o ně,“ uvedl Foukal.

Zdravotnické zařízení Chronicare Mund poskytuje následnou intenzivní péči pacientům, kteří jsou ve stabilizovaném stavu, ale přesto potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání. Má dva jednatele, kromě Foukala je jím ještě Petr Berger. V Brně má pracoviště ve Štýřicích a Řečkovicích. Je součástí akciové společnosti Chronicare Group, která působí také v Nymburku a Ostravě.