V kauze podmínky pro otčíma za dlouhodobé znásilňování nevlastní dcery zohlednil Krajský soud v Brně doznání pachatele, jistou míru sebereflexe i jeho závazky ke zbytku rodiny, kterou by z vězení nemohl podporovat. Případ v odůvodnění označil za hraniční, kdy lze ještě na odsouzeného působit bez přímého výkonu trestu odnětí svobody. Soud také zdůraznil, že pachatel bude pod dohledem probačního úředníka. Odůvodnění poskytla médiím mluvčí soudu Klára Belkovová. Verdikt vzbudil značnou pozornost, podle řady kritiků je příliš mírný.

Rozsudkem se zabývá ministerstvo spravedlnosti

Zabývá se jím také ministerstvo spravedlnosti, nyní odůvodnění analyzuje a vyžádalo si i celý soudní spis. Obžalovaný má podle krajského soudu šanci prokázat, že povede řádný život a bude hradit své závazky. „V opačném případě by zavdal příčinu kdykoli v průběhu zkušební doby k rozhodnutí o nařízení podmíněně odloženého trestu odnětí svobody,“ uvedl soud.

Pětkrát týdně ji skoro půldruhého roku nutil k sexu

Muž byl odsouzen za výrobu dětského porna, zneužití dítěte k jeho výrobě a znásilnění. Dívku si natočil při intimním styku, poté ji skoro rok a půl až pětkrát týdně nutil k sexu. Před Okresním soudem ve Vyškově prohlásil vinu, krajský soud už mohl přezkoumat jen výrok o trestu. Rozhodl tak, že původně uložené tříleté vězení podmínečně odložil na pět let.

Přihlédli k polehčujícím okolnostem

Krajský soud přihlédl „k povaze a závažnosti spáchaných trestných činů, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele, k jeho dosavadnímu způsobu života a možnosti jeho nápravy“, uvedla Belkovová. „Rovněž přihlédl k chování pachatele po činu, k jeho postoji k trestnému činu, tomu, že prohlásil vinu, a také k účinkům a následkům, které lze od trestu pro budoucí další život pachatele očekávat,“ doplnila.

Není to násilník, deviant nebo sexuální predátor, tvrdí soudci

„Nejedná se a priori o násilníka, devianta či sexuálního predátora,“ stojí v rozsudku krajského soudu, který také tvrdí, že „prvotní impuls k intimnímu sexuálnímu kontaktu vzešel od poškozené“. S odkazem na znalce soud uvedl, že psychická újma měla u poškozené mírnější charakter s pozitivní prognózou do budoucna. Média ale informovala, že oběť se po rozsudku krajského soudu pokusila o sebevraždu a je v psychiatrické péči.

Odkázali na znalecký posudek

Krajský soud uvedl, že ve vyjádření poškozené k otčímovu odvolání chyběla jakákoliv zmínka, že by si její zdravotní stav po znaleckém zkoumání vyžádal psychiatrickou či psychologickou intervenci. „Z toho bylo lze dovodit, že na závěrech znaleckého posudku se do doby rozhodnutí odvolacího soudu ničeho nezměnilo,“ stojí v odůvodnění.

Zveřejnění rozsudku není druhotnou viktimizací

Krajský soud podle své mluvčí chtěl zprvu zveřejňovat jen málo podrobností, aby chránil poškozenou před druhotným zraňováním. Poté, co se sama podílí na medializaci, ale dospěl k závěru, že zveřejnění anonymizovaného znění verdiktu jí nemůže způsobit další újmu. „Krajský soud plně respektuje právo veřejnosti na kritiku soudních rozhodnutí a ústavně zaručenou svobodu projevu. Věcná kritika by však neměla vycházet z povrchních informací a neměly by ji provázet osobní útoky na soudce, kteří případ projednávají,“ dodala Belkovová.