Dnešní Nedělní speciál míří tentokrát na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, jejíž psychologové se podíleli na zajímavé studii o spokojenosti lidí se svým tělem. Čím lépe se cítíme ve vlastním těle, tím víc jsme v psychické pohodě. Potvrdila to studie, do níž se zapojilo skoro šedesát tisíc respondentů z celého světa. Výzkum poukázal i na to, že Slováci jsou ve svém těle spokojenější než Češi, uvedla v tiskové zprávě Alena Slezáčková z Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky.

Ověřovali nástroj k měření vnímání vlastního těla

Psychologové z brněnské lékařské fakulty přispěli ke vzniku obsáhlé studie, jejímž prvotním cílem bylo ověření univerzálnosti Body Appreciation Scale-2, což je nástroj k měření vnímání lidského těla. Na dotazy týkající se dobrého pocitu z vlastního těla, respektu k němu či toho, nakolik jsme vnímaví k jeho potřebám, zodpovědělo 57 tisíc respondentů z 65 zemí světa.

Vlídnější lidé jsou spokojenější

„Už dříve bylo opakovaně zjištěno, že lidé, kteří mají vlídnější postoj ke svému tělu, vykazují míru vyšší životní spokojenosti a psychické odolnosti,“ upozornila Alena Slezáčková na důležitost uvědomění si vlastní tělesné schránky. Slezáčková se s kolegy z Akademie věd a z Karlovy univerzity podílela na převodu Body Appreciation Scale-2 do českého prostředí.

Nejlépe ze studie vyšli Malťané, Tchajwanci a Bangladéšané

„Potvrdilo se napříč kontinenty a kulturami, že postoj člověka k vlastnímu tělu je založen na podobných zkušenostech, bez ohledu na původ,“ upřesnila psycholožka s tím, že hlavní účel studie se výzkumníkům podařilo splnit. Souběžně však také zjistili, které národy jsou se svým tělem spokojenější více a které méně. Nejlépe ze studie vyšli Malťané, Tchajwanci a Bangladéšané. Slováci se umístili pětadvacátí, Češi až dvaapadesátí.

WEIRD culture klade důraz na mediální obraz krásy

„Ukázalo se, že čím méně se dané národy podobají takzvané WEIRD culture, tím více jsou jejich zástupci spokojeni se svým tělem. Zjevně se v nich neklade takový důraz na mediální obraz krásy,“ shrnula Slezáčková závěry studie s odkazem na kultury skryté pod anglojazyčným akronymem označujícím západní, vzdělané, industrializované, bohaté a demokratické země.

V rozvojových zemích se vztah lidí k tělu odvíjí spíš od fyzické zdatnosti

„V zemích spíš rozvojových není takový tlak na vnější ideály krásy a vztah jejich obyvatel k tělu se odvíjí víc od toho, jestli je člověk dostatečně fyzicky fit, aby mohl vykonávat svou práci nebo aby mohl přivést na svět děti. Proto svůj vztah k vlastnímu tělu opírají spíš o řekněme utilitární aspekt a o to, nakolik se na své tělo mohou spolehnout,“ vysvětlila zástupkyně přednosty Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky.

Muži jsou s tělem spokojenější než ženy

V individuální rovině pak podle Slezáčkové studie potvrdila, že muži mají tendenci být spokojenější se svým tělem než ženy, a že nejméně spokojení jsou lidé ve střední dospělosti, tedy zhruba od 25 do 44 let.

Psycholožka radí, jak zvýšit duševní pohodu

Odbornice také přidala několik rad, co dělat, aby lidé dokázali být více spokojení s vlastním tělem a tím tak zvyšovali i svou duševní pohodu. „Zaprvé: důležité je o své tělo pečovat skrze vyrovnaný poměr fyzické aktivity a relaxace. Zadruhé: akceptujme, že ne vše je pod naší kontrolou, že máme nějaké vrozené dispozice a že se naše tělo přirozeně proměňuje v čase. A za třetí, nesrovnávejme se s druhými. Myslím, že bychom měli mít více vděčnosti a uvědomit si, že naše tělo, které mnohdy bereme jako samozřejmost, je vlastně velká věc a úžasný systém navzájem propojených mechanismů, který nám umožňuje vnímat, reagovat, fungovat, pracovat a radovat se v tomto fyzickém světě,“ doplnila Alena Slezáčková.