Dnešní Nedělní speciál míří tentokrát na výzkumný institut CEITEC Masarykovy univerzity v Brně. Vědec Václav Šeda z tohoto institutu převzal během slavnostního zahájení kongresu European Hematology Association (EHA) v Madridu prestižní juniorský grant. Ten je jedním z nejvýznamnějších ocenění v oblasti hematologického výzkumu a zpráva o jeho získání potvrzuje, že česká věda má významné postavení na mezinárodní úrovni. CEITEC MUNI o tom informoval v tiskové zprávě.

Výzkum by mohl vést k novým léčebným metodám

Šedův projekt se zaměřuje na zkoumání proteinu GAB1 a jeho role v rezistenci na chemoterapii u akutní myeloidní leukemie (AML). Tento výzkum by mohl vést k vývoji nových léčebných metod, které by zvýšily úspěšnost léčby tohoto agresivního onemocnění. Šeda se snaží zjistit, jakým způsobem protein GAB1 přispívá k rezistenci na chemoterapii u buněk AML a zda by mohly být jejich inhibitory použity v kombinované léčbě.

Buňky způsobující leukemii odolávají i chemoterapii

„AML je extrémně heterogenní onemocnění s různými subpopulacemi buněk, které se liší svými vlastnostmi. Leukemii indukující kmenové buňky jsou zvláště problematické, protože jsou částečně rezistentní na chemoterapii a mohou způsobit relaps onemocnění. Předpokládáme, že zvýšená hladina proteinu GAB1 těmto buňkám pomáhá udržet si rezistentní vlastnosti, a proto zkoumáme možnost využití našich inhibitorů,“ řekl vědec.

Šedovy experimenty mají velký potenciál

Stejný grant získal před deseti lety po návratu z USA i Marek Mráz, vedoucí výzkumné skupiny na CEITEC, který zároveň působí ve Fakultní nemocnici Brno a výrazně přispěl k podpoře a rozvoji projektu Šedy. Ten působí v jeho výzkumné skupině. „Když jsem viděl výsledky Václavových experimentů, věděl jsem, že mají obrovský potenciál. Navrhl jsem mu, aby zkusil podat žádost o juniorský EHA grant, který podporuje i velmi riskantní výzkum,“ uvedl Mráz. „Získání grantu je výjimečným oceněním Václavova výzkumu, neboť je udělován jen 2 až 5 hematologům ročně napříč kontinentem,“ dodal.

Pomohli mu kolegové z grantového oddělení

Proces získání grantu byl velmi náročný a zahrnoval několik kol, včetně prezentace před komisí složené z 15 expertů na hematologii. Celé řízení bylo intenzivní a zahrnovalo administrativní kontrolu, hodnocení zajímavosti projektu, recenzi čtyř externích oponentů a finální obhajobu před komisí, která dotazy ověřovala vědomostní znalosti uchazečů ohledně tématu projektu i promyšlenost plánovaných experimentů. S přípravou žádosti Šedovi významně pomáhalo grantové oddělení CEITEC MUNI, které ho v rekordním čase provedlo schvalovacími procesy a zajistilo potřebné formality.

Získá 50 tisíc eur na tři roky

Grant přináší finanční podporu ve výši 50 000 eur ročně po dobu tří let. Ačkoli tato částka nemusí být pro výzkum zásadní, prestiž spojená s tímto oceněním je mimořádná, protože uznává originalitu a inovativnost výzkumu. Dlužno dodat, že v tuzemsku jsou dosud pouze dva nositelé tohoto grantu. Oba jsou přitom ze stejné laboratoře na CEITEC MUNI, což svědčí o vynikající úrovni výzkumu v oblasti hematologie na tomto středoevropském výzkumném institutu.