Rychlejší rozpoznání poruchy řeči zvané dysartie si klade za cíl nová aplikace firmy Scicake, což je start-up výzkumníků z Vysokého učení technického v Brně (VUT). Využívá umělou inteligenci (AI). Dysartie v globálním měřítku postihuje miliony lidí ročně, projevuje se špatnou artikulací, tichou nebo monotónní řečí. Příčinou může být onemocnění nervové soustavy i různá traumata, popsala mluvčí VUT Jana Vyklická.

Start-up založili Ján Mucha, Zoltán Galáž a Jiří Mekyska z Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky a telekomunikací VUT. Zaměřili se na vývoj nástroje, který by logopedům usnadnil diagnózu dysartrie s možností terapie zacílené na individuální potřeby pacienta. Prototyp aplikace otestovali ve Fakultní nemocnici Brno.

„Aplikace nahrazuje doposud používané vyšetření dysartrie pomocí papírového dotazníku, které je zastaralé a neefektivní. Logopedi mohou provádět zkrácené hodnocení, a navíc jim aplikace pomocí AI umožní z nahrávek řeči hodnotit některé projevy dysartrie automaticky,“ uvedl Mekyska.

Vývoj systému podpořila Asociace klinických logopedů České republiky nebo Asociace logopedů ve školství

Při tvorbě aplikace tým expertů vycházel z výsledků výzkumu laboratoře analýzy onemocnění mozku, což je součást ústavu telekomunikací, působiště Mekysky, Muchy i Galáže. Laboratoř zkoumá možnosti neinvazivní analýzy neurodegenerativních a neurovývojových onemocnění s využitím nejmodernějších technik zpracování biomedicínských signálů a strojového učení. Poskytuje neurovědcům, psychologům a dalším odborníkům digitální biomarkery usnadňující diagnostiku, hodnocení a sledování těchto onemocnění.