Neobvyklý trojitý hrob dvou dospělých a dítěte našli archeologové při záchranném výzkumu na místě budoucí tovární haly v průmyslové zóně Nouzka ve Vyškově. Pocházel z období počátků únětické kultury, tedy z období kolo 2000 let před naším letopočtem. Na webu archeologů o tom informovala vedoucí výzkumu z vyškovského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno Blanka Mikulková.

Byli to skrčenci

„V hrobové jámě obdélníkového tvaru, s náznakem kamenného obložení, byli pohřbeni dva dospělí a jedno dítě ve věku asi dvou až čtyř let. Všichni byli uloženi ve skrčené poloze na pravém boku s hlavou k západu,“ popsala hrob Mikulková.

Jednoho z dospělých nejspíš zabili

Jeden z dospělých, uložený uprostřed, nejspíš zemřel násilnou smrtí. Archeologové našli kamennou šipku zabodnutou do míst, kde se nacházelo srdce, tentýž člověk měl ve stehně zabodnuté kostěné šídlo, které nejspíš posloužilo jako malá dýka. Součástí výbavy hrobu bylo deset keramických nádob, měděná jehlice, měděný drátěný kroužek a spirálka.

Antropologové zjistí pohlaví pohřbených lidí

„Zatím nevíme, jakého pohlaví byli dospělí jedinci, vzorky zatím nejsou antropologicky zpracované. Vybrali jsme vzorky z nádob, které byly součástí hrobové výbavy, jejich rozbor by měl ukázat, jaké potraviny v nich byly uložené,“ dodala Mikulková.

Našli tam i zbytky staveb z eneolitu

Na stavbě v okolí hrobu našli odborníci zbytky staveb z období eneolitu a mladší doby železné. Při dřívějších průzkumech v sousedství už našli jeden hrob ze stejného období jako ten nalezený nyní. „Šlo o zajímavý pohřeb v zásobní jámě na potraviny. Jednalo se o ženu, která v náručí držela malé dítě. Vzhledem k umístění v zásobní jámě ale nešlo o klasický hrob. Nyní objevený hrob už má klasický tvar, ale v jeho okolí jsme nenašli nic, co by nasvědčovalo tomu, že je součástí pohřebiště. Vede nás to k domněnce, že se jednalo o pohřeb za zvláštní situace, zřejmě na okraji sídliště,“ doplnila archeoložka.