Baletní škola I. V. Psoty, která je součástí Baletu Národního divadla Brno (NdB), od září omezí své aktivity. Zruší kurzy pro dospělé a přijme méně dětí. Důvodem je hlavně nedostatek prostor, ale i změny v odměňování lektorů. Vedení divadla o tom informovalo v tiskové zprávě.

„Současný stav je dlouhodobě neudržitelný. Přestože si osobně velmi vážím tradic a práce, která byla v této oblasti vykonána, je třeba provést radikálnější změny. Od nové sezony budeme muset zásadně redukovat provoz, a pokud pro školu nenajdeme adekvátní prostory, hrozí i její úplný zánik,“ uvedl umělecký šéf baletního souboru Mário Radačovský.

Baletní škola nesoucí jméno svého zakladatele Ivo Váni Psoty funguje téměř 100 let, dlouhodobě se potýká s existenčními problémy

Ač je o ni velký zájem a je finančně relativně soběstačná, nemá pro svůj provoz k dispozici odpovídající prostory. Výuka se odehrává jednak v budově ředitelství ve Dvořákově ulici v tréninkových baletních sálech, i v Janáčkově divadle. Dlouhodobě využívá prostory, které jsou primárně určené pro práci profesionálního baletního souboru.

Po rozšíření baletního souboru už ale kapacity pro společnou existenci profesionálů a školy nestačí

Řešením potíží s nedostatkem prostoru měl být vznik Edukačního centra pod Janáčkovým divadlem, kde dříve bývala restaurace, za covidu pak očkovací centrum. Národní divadlo připravovalo pro tyto prostory na základě akčního plánu, který v roce 2020 projednali zastupitelé města, projekt edukačního centra až pro 200 lidí.

„Edukační centrum by zajistilo nejen reprezentativní zázemí a rozvoj školy, ale také její finanční nezávislost. K realizaci již připraveného projektu Edukačního centra ale nakonec nedojde. Vedení města Brna nabídne prostory o výměře 877 metrů čtverečních gastroprovozu,“ připomnělo NdB v tiskové zprávě rozhodnutí radních z poloviny letošního května.

Druhým problémem, který vede k omezení aktivit baletní školy, je změna zákoníku práce, který mění podmínky pro lektory pracující na základě dohody o provedení práce, což výrazně zvýší náklady na provoz školy

Toto zvýšení musí škola promítnout do výše kurzovného. „Jako provizorní řešení problému se momentálně nabízí jediné: zásadní omezení provozu školy. Baletní lekce pro děti budou v redukovaném množství probíhat pouze v Janáčkově divadle. Oblíbené lekce pro dospělé, které se konaly primárně v budově ředitelství, budou zrušeny úplně. Talentové zkoušky, které jsou podmínkou pro přijetí do Baletní školy I. V. Psoty, se budou konat v září 2024. Kvůli omezení bude přijato výrazně méně dětí než vloni,“ uvedl Radačovský.